Crunchfish spås stor potential inom betallösningar och AR-teknologiInteraktionsteknologibolaget Crunchfish har sedan noteringen på First North positionerat sig som ett disruptivt bolag med enorm potential. Med två patenterade lösningar inom mobila betalningar och geststyrning spås de i en färsk analys kunna ta stora marknadsandelar och skapa förutsättningar för nya affärsmodeller.

Crunchfish är en pionjär inom geststyrning och bolaget fokuserar på augmented reality (AR) i smarta glasögon och mobila enheter. Bolaget har även utvecklat Blippits appterminal som möjliggör en helt ny infrastruktur för mobila betalningar. Blippit ägs av Crunchfish i lika delar med ClearOn, det dominerande clearinghuset för rabattkuponger i Sverige. Planen framåt är att under fjärde kvartalet 2019 erbjuda appterminaler till de 1 000 butiker som använder ClearOns egen Wavekassa och sedan erbjuda Blippit till de 20 000 kassor i dagligvaru- och servicehandeln som använder ClearOns online-clearing. Eftersom det genomförs över en miljard betalningar per år är marknadspotentialen för Blippit enorm. Då Swish redan har integrerat Blippits mjukvara finns möjlighet för i princip hela svenska folket att använda tjänsten.

– Blippit är en helt ny infrastruktur för mobil handel som gör det möjligt att checka ut i butik med appar. Det innefattar inte bara betalningar, utan Blippit löser även in kuponger och presentkort i kassan. Vi tror att med hjälp av Blippit kommer både mobila betalningar och mobila kuponger att slå igenom på allvar i fysisk handel, säger Joachim Samuelsson, styrelseordförande i Crunchfish och vd på Blippit.

Värdering mellan 33 och 52 kronor 
Nyligen publicerade analysfirman Västra Hamnen Corporate Finance en analys av Crunchfish där man kommer fram till ett nuvärde om 1,7 miljarder SEK genom en diskonterad kassaflödesmodell, där värdet främst kommer från Blippit-affären. Sannolikheten att Crunchfish når lönsamhet har satts till mellan 50 och 80 procent, vilket justerar ned kursen från 66 kronor till 33 respektive 52 kronor.

– Förutom en hög årlig diskonteringsränta om 18 procent är analysen försiktig när man ser till kupongmarknadens storlek. Analysen tar inte höjd för att den totala kupongmarknaden kan komma att öka och det ser vi mycket potential för när det blir smidigare att hantera kuponger. Under 2018 löste ClearOn in 23 miljoner kuponger. Jämförs det med en miljard transaktioner i dagligvaru- och servicehandeln innebär detta att endast 2,3 procent av köpen innehöll en kupong. Med en mycket smidigare check-out som kan lösa in flera kuponger i samma blipp som betalningen och att ett köp kan innehålla flera kuponger så borde antal kuponger kunna öka betydligt.

Starkt grepp om den svenska terminalmarknaden
Västra Hamnen tror att Blippit kommer att ta ett starkt grepp om den svenska terminalmarknaden i sin analys. Särskilt med nästa generations appterminal som även tar betalkort, vilken planeras att lanseras under 2020. Även gällande Blippits internationella utrullning är analysen konservativ, tycker Joachim Samuelsson.

– Med nästa generations terminaler kommer vi att ha en produkt som är flexiblare än dagens kortterminaler och år 2025 tror Västra Hamnen Corporate Finance att Blippit innehar halva svenska terminalmarknaden. Därav kommer mycket av Crunchfishs värde i analysen. Även om Västra Hamnen tror att Blippit har förutsättningar att slå internationellt, har de bara räknat på utrullning till ett ytterligare land i Sveriges storlek, med en fördröjning på tre år. Skulle Blippit rullas ut globalt eller på en större marknad som Indien eller Tyskland så kommer analysen att se helt annorlunda ut och dit siktar vi.

Spännande exit-case
Inom geststyrning har Crunchfish fokuserat sin lösning för den växande AR-marknaden, säger Joachim Samuelsson. Inom AR är geststyrning den naturliga interaktionsformen och Crunchfish är en av de få i världen som har den teknologi som krävs.

– När AR-glasögon lanseras för konsument så kommer troligen tech-giganter vilja äga geststyrningsteknologi istället för att licensiera. De kommer vilja ta position i en helt ny produktkategori och säkra sina technical assets. Västra Hamnen påpekar att geststyrningen är ett spännande exit-case, eftersom den är mer värdefull som del av en större affär än den Crunchfish kan skapa på egen hand.

Presenteras av 

Om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality (AR). Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs en ny infrastruktur för kuponginlösen och mobil check-out, vilken marknadsförs i joint venture-bolaget Blippit som ägs tillsammans med ClearOn. Crunchfish erbjuder även marknadsledande mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik som finns i miljontals devices globalt. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016.

 

Redaktionen