Nyemission: Stora möjligheter i gamla tillgångar när Vilhelmina Mineral satsar på gruvdriftKopparpriserna har stigit stadigt i flera omgångar under de senaste 30 åren och marknaden vill fortsatt ha mer. Vilhelmina Mineral har nu tagit över ett antal äldre gruvor, som dokumenterat skulle innehålla malm för miljardbelopp om de vore aktiva idag. När bolaget nu noteras på NGM Nordic MTF finns möjlighet att investera i en nyemission på 23 miljoner kronor fram till den 26 oktober. 

Vilhelmina Mineral bjuder nu in till en nyemission om 23 miljoner kronor som ska gå till att väcka liv i den nordiska gruvdriften. Målet är att sätta minst en gruva i produktion inom 5-10 år. Koppar är i nuläget världens tredje mest efterfrågade metall – en efterfrågan som ser ut att fortsätta växa.

Vilhelmina Mineral äger bland annat fyndigheten i Stekenjokk där det producerades 7 miljoner ton koppar- och zinkmalm fram till 1988. Bolaget är även delägare i Norska Jomafältet där 11,5 miljoner ton malm producerades fram till 1998. Mineralresurserna i de båda gruvorna och andra satellitprojekt i dagsläget beräknas vara över 15 miljoner ton.

Läs mer om Vilhelmina Mineral här

– Vår affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja produkten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden, säger Peter Hjorth, vd på Vilhelmina Mineral.

En världsmarknad
Gruvdrift är sedan länge en världsmarknad med drygt 1200 bolag som prospekterar eller driver gruvor bara på Torontobörsen. Koppar och zink är centrala mineraler i omställningen till en hållbar ekonomi vilket driver en stark efterfrågan.

– Emissionen går att teckna sig i fram till den 26 oktober och kommer att användas för tillståndsprocessen för att kunna starta gruvverksamhet samt utveckling av projekten i form av bland annat provborrningar i Jomafältet i Norge. En del i planen är också att kartlägga gruvorna och säkerställa en plan för när de kan gå i produktion.

Presenteras av


Emissionen i korthet

Teckningsperiod: 12 oktober - 26 oktober 2018
Teckningskurs: 5 SEK/aktie
Minsta teckningspost: 1 500 aktier
Emissionsvolym: Högst 23 MSEK
Antal aktier i Erbjudandet: Högst 4 600 000 aktier
Bolagsvärdering: 72,6 MSEK (före emission)
Emissionsgaranti: 18,4 MSEK (80%)

Redaktionen