Klimatsmarta byggblock bryter mark med växande trähustrend

En prefabricerad väggsektion lyfts på plats för enkel montering av stommen. Till höger: Håvard Jegerstedt, vd

Hållbarhetsvågen har sköljt över hela fastighets- och byggbranschen. Svanenmärkta fastigheter och klimatsmarta hus är numera en självklarhet. IsoTimber Holding AB surfar på vågen med en klimatsmart husstomme som tillverkas av unika byggblock. Antalet offertförfrågningar har strömmat in och är nu uppe på 200 miljoner kronor. Under perioden 12:e juni till 30:e augusti genomförs en nyemission på 15,1 miljoner kronor, kombinerat med ett unikt tillfälle att köpa 7 % av bolaget mycket fördelaktigt av en tidigare aktieägare.

Samtidigt som marknaden för nyproduktion av småhus och lägenheter har minskat de senaste åren har efterfrågan och produktionen av trähus vuxit. Kraven på hållbar produktion ökar från landets fastighetsbolag, kommuner och entreprenörer. Bostadsbristen i landets större städer växer och med den har behovet av skolor, förskolor och äldreboenden skjutit i höjden.

– I dag ska det byggas med trä och investeras för att minska CO2-utsläpp. Överlag ska byggplatsen ha en hållbar produktion, säger Håvard Jegerstedt som är vd för Isotimber Holding AB.

– En av våra styrkor ligger i att vi inte är en husfabrik eller ett byggföretag utan en materialleverantör i en växande del av byggbranschen. Vi levererar färdiga stommar som entreprenörerna reser på plats. Det innebär att vi kan leverera till många olika projekt på samma gång, oavsett om det är ett äldreboende, ett flerfamiljshus eller några villor som ska byggas i olika delar av landet, säger Håvard Jegerstedt.

IsoTimbers väggelement består av de naturliga och förnyelsebara materialen trä och luft. Det unika i lösningen är att tusentals luftkanaler fräses ur i trämaterialet vilket leder till kraftigt förbättrande isolerande egenskaper jämfört med en massiv trävägg.Av den restprodukt som bildas i produktionen tillverkas pellets. Ingen plast (diffusionsspärr) behövs, hela väggen är diffusionsöppen och anpassar sig efter rådande luftfuktighet vilket ger ett sunt och hälsosamt hus att bo i.

Tillväxt i sikte
Tidigare satsade Isotimber på privatmarknaden och även om efterfrågan var stor och offerterna många var objekten förhållandevis små.
– För drygt två år sedan lade vi om vår strategi till att bearbeta och sälja direkt till totalentreprenörer och arkitekter.  Effekten av våra insatser är tydlig, offertvolymerna har vuxit från cirka 15 miljoner till närmare 200 miljoner på kort tid. Vi offererar på större objekt och större volymer än någonsin tidigare, berättar Håvard Jegerstedt.

Senaste året har Isotimber fått flera samarbetsavtal med fastighetsbolag som vill använda deras material för att bygga allt från villor och radhus till flerfamiljshus.

13 miljoner i höst
Under sommaren har IsoTimber genomfört sju leveranser och har förberett sig inför två förväntade större projekt till hösten. Ett flerbostadshus och ett äldreboende som tillsammans har ett ordervärde runt 13 miljoner kronor.

– Vi upplever ett stort intresse på marknaden och har många pågående diskussioner med hustillverkare och andra aktörer i byggbranschen. Ett konkret projekt tillsammans med ett fastighetsbolag gäller hyresrätter med låg hyra i Enköpings kommun, omfattande 13 000 kvadratmeter boarea. Samtidigt har vi i sommar tecknat avtal med Prima Properties AB att vara leverantör av stommen till de ekologiska hus de erbjuder till marknaden. Aldrig tidigare har trycket på offerter varit så högt och vår målsättning är att växa upp mot 200-300 miljoner kronor i omsättning om så lite som 3 år, avslutar Håvard Jegerstedt.

Erbjudande att köpa 7 % av IsoTimber

Tack vare ett planerat verksamhetsavslut för den tidigare aktieägaren Ekonord, erbjuds de deltagande i företrädesemissionen, d v s de som fått tilldelning, möjlighet att proportionerligt mot sitt deltagande köpa preferensaktier till kursen 1,70 kr per aktie plus courtageavgift. Hela volymen preferensaktier (117 880 st) kommer att säljas till den förmånliga kursen oavsett hur många aktieägare som deltar. Den genomsnittliga aktiekursen, efter deltagande i både emissionen och köp av preferensaktier, beror av deltagandet. Vid ett lågt deltagande kommer det att vara fördelaktigt för de aktieägare som deltar, de får då möjlighet att köpa en större andel av aktierna till kursen 1,70 kr per aktie. Som högst blir den genomsnittliga aktiekursen 54,99 kr, om företrädesemissionen fulltecknas.

Teckningstid: 12:e juni - 30:e augusti

Emissionsvolym: 15.136.820 kr

Teckningskurs: 94 kr per aktie

Företräde: Aktieägare har rätt att teckna en (1) ny aktie för varje tio (10) befintliga aktier till 94 kr per aktie

För teckningsanmälan utöver företrädesrätt och mer information: https://eminova.se/emissionsuppdrags/

Redaktionen