Nyemission hos ambitiösa
Aprendere SkolorSedan Aprendere Skolor grundades av bröderna Lars Tunberg och Carl Tunberg, har verksamheten successivt vuxit genom såväl förvärv som uppstarter. Nu genomför bolaget en nyemission på First North för att möjliggöra en accelererad tillväxt.

Idag har Aprenderekoncernen över 900 elever och 240 lärare, och driver totalt 11 framgångsrika verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola.

– Vår ambitiösa tillväxtstrategi fokuserar primärt på att värna om bolagets historiskt framgångsrika utveckling. Vi växer både organiskt och genom förvärv och elevantalet ökar stadigt, berättar Lars Tunberg, som idag är styrelseledamot och VD.

Framöver avser Aprendere Skolor att fortsätta tillväxtresan, gärna i ännu snabbare takt, inte minst för att på ett positivt kunna vara en del i att stärka det svenska skolsystemet. Genom att tillföra ökade resurser och ökad stabilitet vill Aprendere bidra till att ge Sveriges elever en ljus framtid.

– Syftet är att förvalta vår redan starka marknadsposition. Därför genomför vi nu en nyemission på First North, för att möjliggöra en accelererad förvärvstakt. Dessutom synliggör noteringen vår verksamhet och stärker varumärket, samtidigt som den skapar nya möjligheter för framtiden, säger Carl Tunberg, styrelseledamot.

Målet med nyemissionen är att tillföra 20 MSEK till bolaget före emissionskostnader. Av denna summa är runt 80 procent avsedd för bolagets tillväxt genom förvärv, och 20 procent för marknadsföring och att stärka marknadsposition och varumärke.

– Noteringen vid First North skapar nya förutsättningar för oss att ta tillvara på den tillväxtpotential som Aprendere besitter och, i förlängningen, skapa betydande värden – både för Aprenderes elever och dess aktieägare. Den ökade synligheten ökar marknadens kännedom och genererar indirekt marknadsföring, vilket attraherar ytterligare aktieägare. Den kvalitetsstämpel vi uppnår genom noteringen bidrar därtill till att stärka våra relationer med myndigheter, anställda och andra viktiga intressenter, avslutar Lars Tunberg.

 

Redaktionen