Nu kan du investera i innovativ sårvårdsteknologiEn vård i kris kräver lösningar som kan hjälpa att stötta personalen här och nu. Att förbättra sårvården, där äldre utgör en stor del av patienterna, kan göra stor skillnad – och här har Odinwell en innovativ lösning som du kan bidra till kommer ut på marknaden.

Sårvården är en del av vården där det finns förbättringsmöjligheter att underlätta för både personal och patienter. Svårläkta sår är vanliga i äldrevården och risken för dem ökar med stigande ålder. I takt med att befolkningen blir äldre är det dessutom ännu mer kritiskt att få till lösningar som kan stötta vården redan nu och rusta den för framtiden. Nu kan du vara med och investera i innovativ och spännande sårvård – läs mer!

Svenska Odinwell utvecklar teknologi för avancerad sårvård och är mycket engagerade i denna fråga. Företaget har skapat en nydanade teknologi som kan kombineras med ett bandage och ge information om såret och bandagets tillstånd, utan att lyfta på bandaget. Med hjälp av fiberoptik och mätning med ljus kan Odinwells lösning läsa av bakterietillväxt, höjning i temperatur samt huruvida bandaget sitter som det ska – värdefull information för både vårdpersonal och patient.

Vill du veta mer om den innovativa teknologin? Klicka här

Funktioner som tryggar patienten och frigör tid för personalen

En höjning i temperatur och pH-värde kan indikera att en infektion uppstått och ett exponerat sår kan förlänga läkningsprocessen, denna information kan sedan föras över till sjuksköterskan som har hand om patienten utan att de behöver vara på samma plats.
Odinwells lösning kan således spara personalens tid samtidigt som vården blir mer behovsstyrd. Patienten kan befinna sig hemma och känna sig trygg genom att sjuksköterskan har koll på om det skulle hända något med såret – och vice versa, sjuksköterskan kan känna sig trygg i att man ökat tillsynen, utan att vara där fysiskt. Detta frigör också tid från personalen genom att de inte blir låsta vid en bokad tid i kalendern för att kolla upp ett sår. De kan därmed agera vid behov och prioritera tiden till andra patienter som behöver hjälp.

Söker investerare och partners

Nu är Odinwell i en utvecklingsfas och söker både partners och investerare som vill vara med och snabba på deras resa att utveckla sårvården genom att bland annat kunna göra kliniska prövningar tillsammans med bandagetillverkare. Odinwell är noterat på Spotlight där aktien heter Odin – här kan du läsa mer och investera.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Redaktionen