Smart teknik skapar investeringsmöjligheter i en resursknapp framtidMed en stigande världsbefolkning och snabb tillväxt i länder som Kina är resursbrist en oundviklig utmaning för framtiden. Men med fonden Parvest Global Environment förvandlas utmaningarna till möjligheter genom smarta investeringar i morgondagens teknik.

– Det tog USA 150 år att dubbla sitt BNP per capita, för Kina tog det 12 år. Det man kan se är att den här snabba utvecklingen innebär en enorm belastning på jordens resurser, säger Hubert Aarts på det brittiska fondbolaget Impax Asset Management. 

Enligt Hubert Aarts, som förvaltar aktiefonden Parvest Global Environment, innebär den otroliga tillväxten i utvecklingsländerna både goda investeringsmöjligheter och stora utmaningar för att få världens resurser att räcka till. På Impax har man arbetat med den här problematiken i 15 år och är specialister på att investera i bolag som utvecklar den teknik som behövs för att klara av framtidens miljöutmaningar. En marknad som växt kraftigt de senaste åren.

– När Impax startade för 15 år sedan hade man 250 aktier inom den här sektor som man kunde investera i, nu har man 1 500 - 1 600 aktier att välja mellan, men det är så klart inte bara bra företag, säger Hubert Aarts.

»Det finns ett tydligt förhållande mellan hur väl du driver ditt företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv och hur väl aktierna utvecklas«

Den stora förändring som skett är, enligt Hubert Aarts, diversifieringen inom hållbara investeringar. För 10 år sedan handlade det främst om förnyelsebara energikällor men idag är hållbara investeringar lika mycket en fråga om att investera i bolag som tar fram små tekniska lösningar som effektiviserar och sparar resurser. Det kan vara teknik för bränslesnålare motorer, effektivare vattenrening, GPS-teknik inom jordbruket eller LED-lampor i bilar.

– LED-lampor i bilar kan sänka bränsleförbrukningen med en eller två procent. Även om det är en marginell besparing så innebär den stora volymen att kostnaderna kan sänkas vilket höjer efterfrågan, säger Hubert Aarts.

Erfarenhet och specialisering lönar sig

Utmaningen för Hubert Aarts är därför att hela tiden ligga i framkant och hitta nya områden där tekniken kan skapa stora besparingar, på både kort och lång sikt. I det arbetet tror han att Impax erfarenhet och specialistkunskap spelar en avgörande roll.

– Med sol och vindkraft kom det plötsligt en explosion i utbudet och som investerare måste man vara försiktig. Det är därför vi är specialister, vi behöver alltid förstå att även om en trend kan vara stark så kanske du som investerare inte kan tjäna pengar där, säger han.

De närmsta åren tror Hubert Aarts att klimatförändringar, resursbrist och hårdare regler kring utsläpp kommer att driva på utvecklingen ytterligare. För att våra resurser ska räcka längre och för att bolag ska kunna vara lönsamma kommer det behövas ny teknik som minskar vår energianvändning, minskar matsvinnet och använder vårt vatten effektivare. De företag som leder den utvecklingen tror han kommer vara framtidens vinnare.

– Det finns ett tydligt positivt samband mellan hur väl du driver ditt företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv och hur väl aktierna utvecklas och jag är glad att kunna bevisa det sambandet, säger Hubert Aarts

Fonden Parvest Global Environment distribueras i Sverige genom Alfred Berg och den finns idag att köpa hos de flesta banker. 

Läs mer Alfred Berg här

Presenteras av

logo–alfredberg
Hemsida: www.alfredberg.se

 

Alfred Berg är en nordisk kapitalförvaltare med cirka 105 medarbetare och med cirka 14,3 miljarder euro under förvaltning. Vi ingår som en självständig del av BNP Paribas Investment Partners vilket gör att vi kan erbjuda även deras utbud av kompetens.

Läs mer om oss här

Parvest Global Environment

Förvaltare: Hubert Aarts

Fondbolag: BNP Paribas Investment Partners Lux

Årliga avgift:  2,24%

Startdatum2008-04-09

Riskprofil: 6 / 7


Riskinformation

Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Aktiemarknaden går både upp och ner och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Redaktionen