Caverion-aktien dubblades på knappt ett halvårLancelots fond Avalon har stigit med 63% sedan start i november 2012. Bland investeringarna märks finska YIT:s avknoppning Caverion vilken realiserades till 75 procent med fördubblat värde efter ett knappt halvår.

– Den här typen av investeringar vill man naturligtvis uppleva oftare, säger Tomas Meerits, fonden Avalons förvaltare hos Lancelot Asset Management.
Tomas Meerits och Avalons metod när det gäller investeringar i små och medelstora bolag går ut på koncentration till endast 10-15 bolag. Tack vare detta fokus kan han spendera mycket mer tid på varje enskilt bolag än marknaden i gemen. Varje potentiell investering genomlyses grundligt genom noggrann analys, regelbundna möten med ledning och besök i verksamheten. Tröskeln är hög för att ett bolag ska passa i portföljen.

–Det gäller att bygga en välgrundad egen uppfattning och våga ha en annan åsikt om bolagen än alla andra. Jag vill se en uppsida på 50 till 100 procent för att vara intresserad, säger Tomas Meerits.
Såg potentialen tidigt Caverion bildades så sent som i juli 2013 genom separation av segmenten Building Systems och Industrial Services från YIT Group. Caverion är en installationsentreprenör som också tar hand om driften av anläggningar. Bland aktuella uppdrag märks installationsuppdrag för Trafikverket vid byggandet av Citybanan i Stockholm och teknisk förvaltning av Karolinska Universitetssjukhusets fastigheter.

–Aktieägarna i YIT fick en okänd aktie i knät i juli. Bolaget hade en hemmagjord svag lönsamhet och aktien marknadsfördes egentligen inte inför börspremiären. Företaget hade en rad olönsamma projekt, försäljningen i Sverige och Norge gick med förlust fast dessa verksamheter egentligen borde tjäna pengar. Frågan var om man skulle fixa det, säger Tomas Meerits.

Många av YITs aktieägare sålde sina nya Caverion-aktier i juli strax efter tilldelningen för 4 euro per aktie, utan någon närmare analys.

–Min bedömning var att aktien med återställd lönsamhet skulle fördubblas på ett par års sikt, säger Tomas Meerits som intervjuade företagsledningen, konsulterade branschexpertis och snart såg den stora potentialen. I juli gick han in med tolv procent av Avalons fondförmögenhet.
–Det gäller att vara tidigt ute när man finner att marknadens pris är helt fel och satsa tungt på det man själv tror på.

Under hösten fick fler och fler upp ögonen för Caverion, investerare började kasta sig över aktien och kursen fördubblades från juli till november.

Lång tidshorisont
Avalons målsättning är att på lång sikt väsentligen överträffa aktiemarknadens avkastning.
–Jag ställer mig alltid frågan: Hur kommer det här bolaget ha utvecklats om 3-5 år. Jag investerar bara om jag finner det troligt att svaret är: ännu bättre och mer lönsamt.
Ibland går det dock fortare än beräknat, såsom i fallet med Caverion, men även med andra innehav såsom innehavet i Vostok Nafta, vars värde trefaldigades på ett år.

–Det är aldrig lätt att hitta de här bolagen. Man måste vara beredd att verkligen engagera sig och jobba igenom bolagen. I nio fall av tio är bolagen ointressanta. Så här hög avkastning på kort tid är ändå lite unikt, säger Tomas Meerits, som återkommer till vikten av att investera långsiktigt.

Lancelot Asset Management

lancelot-logo
Sverigefonden Lancelot Avalon investerar i cirka 10 små till medelstora börsbolag. Sedan starten i november 2012 har fonden avkastat över 63%.

Lancelot Asset Management, vi vågar skapa långsiktigt bra avkastning. Vi bedriver aktiv förvaltning och investerar endast i de 10 till 15 bolagen vi tror mest på.

Vill du läsa mer? Se www.lancelot.se


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen