Expertpanelen; Så kommer vi minnas 20141. Vi alla kommer att minnas 2014 som Supervalåret som nu också blivit ”regeringskrisåret". Vad mer kommer du att minnas från det gångna året som påverkat era investeringar eller ert sätt att se på den svenska marknaden? 

Torgny Prior & Martin Lindqvist, förvaltare på PriorNilsson Fonder
I egenskap av förvaltare rycker vi mestadels på axlarna åt regeringskrisen då den inte i nämnvärd utsträckning påverkat marknaderna. Det som vi mest kommer att komma ihåg från 2014 är det fundamentala skiftet på oljemarknaden med dramatiska nedgångar på runt 40 procent. Mycket geopolitik med Ukraina och Krimkrisen och oron över IS framfart.

Årets extraordinära penning politiska åtgärder både i Sverige och globalt sticker ut. Vi har idag en styrränta som är noll och en 10-årsränta som ligger runt 1 procent, något som var väldigt oväntat och är en unik situation.

Stefan Olofsson, Förvaltare Sensor Fonder
Det som påverkat den svenska marknaden mest under 2014 är de kraftigt fallande räntorna. Räntenedgången har berott på dämpade konjunkturutsikter och låg inflation vilket medfört att mycket kapital har flödat från räntemarknaden in i aktiemarknaden. Det är en process som vi tror kommer att fortgå under 2015.

Mattias Martinsson, Förvaltningschef, Tundra Fonder
För oss som arbetar med marknader vars aktier är prissatta i utländsk valuta innebar den svagare svenska kronan ett positivt tillskott till avkastningen.

Lisa Seligson- Marknadschef på Lancelot Asset Management
De låga räntorna i världen vilket kommer att leda till bubblor som till slut brister.

Lars Bergkvist på Lannebo Fonder
En sak som kommer att göra 2014 till ett märkesår är Riksbankens sänkning av styrränta till 0 procent. Men även de extremt låga obligationsräntorna, t ex en tysk femårig obligation under 0,1 %, kommer vi sannolikt att förundras över när vi om några år blickar tillbaks på 2014.

Redaktionen