Svenska LifeAssays i unik cancerstudie för hundarBolaget LifeAssays utvecklar diagnosverktyg för veterinärer, med fokus på så kallade ”snabbsänke-mätningar” för att upptäcka infektioner. Nu har dock bolagets teknik hittat ett helt nytt användningsområde genom en uppmärksammad cancerstudie på hundar.

Studien bygger på forskning från Australien kring hur man kan bekämpa cancer genom att optimera immunförsvarets förmåga att angripa cancerceller. I studien ger man därför hundarna cellgifter som inte angriper tumören direkt utan istället ger sig på de regulatoriska celler som begränsar immunförsvarets ”mördarceller”. 

– När det kommer in någonting okänt i kroppen så ska de regulatoriska cellerna bli mindre aktiva, vilket tillåter mördarcellerna att attackera sjukdomen. Men vid cancer verkar de regulatoriska cellerna hålla tillbaka mördarcellerna och då växer cancern fritt, berättar Anders Ingvarsson.

I studien, som kommer avslutas till årsskiftet, har man rekryterat över 200 hundar. Alla hundarna har cancer som inte längre går att behandla och som har veckor eller månader kvar att leva.

Läs mer om studien här.

LifeAssays roll i detta är att man tagit fram en modifierad version av sin teknik för att hjälpa veterinärerna att följa immunförsvarets cykliska beteende. På så vis kan veterinärerna, som är verksamma både i USA och Australien, se precis när man bör sätta in cellgiftsbehandlingarna.

– Med hjälp av vår maskin och en algoritm som de har tagit fram, kan man se vilken dag som man ska ge hunden kemoterapi för att de regulatoriska cellerna ska slås ut. Då kan mördarcellerna fritt växa och angripa cancercellerna, berättar Anders Ingvarsson och fortsätter:

  Det är väldigt bra preliminära resultat. Det har inte gått att rädda livet på alla hundarna men en del har man kunna förlänga livet ordentligt på, några har helt tillfrisknat och på en rätt stor andel har tumörerna minskat i storlek. Sedan finns det en grupp där det händer ingenting, de blir inte sämre eller bättre.

Med de positiva preliminära resultaten har studien också fått en hel del uppmärksamhet av medier runt om i världen. För LifeAssays blir detta därför ett viktigt tillfälle att visa på styrkan och bredden i sin teknologi.

– Vi visar ju att med den teknologiplattform som vi har så kan ju vi även arbeta med en mycket högre analytisk känslighet. Genom att ändra i vår produkt så kan vi alltså gå från en kliniska applikation till en annan, förklarar Anders Ingvarsson.

Detta ligger därmed bra i linje med företagets framtida utveckling. LifeAssays infektions-tester är nämligen redan väletablerade vilket skapar en stor potential för att utveckla nya typer av tester som använder samma grundteknik. Dessutom siktar LifeAssays på att under nästa år lansera enkla engångstester, där den avancerade tekniken flyttats över på en liten sticka.  Anders Ingvarsson liknar produkten vid ett graviditetstest som snabbt kommer kunna ge exakt information kring en mängd olika sjukdomar.

– Jag var i Cleveland i Ohio och besökte en av klinikerna där man gjorde den här studien. Där tältade folk från hela USA med sina hundar utanför kliniken för att kunna vara där och få behandling vid rätt tillfälle. Kan du tänka dig istället att du kommer in och får 10 stickor. Sedan kan du åka hem och ta blodprov själv och fyll i resultatet på datorn så att man får veta när man ska komma in.

Läs mer om Life Assays teknik här.

Presenteras av

logo-top
LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA).

Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin.

För mer detaljer se www.lifeassays.com

anders_ingvarsson_2

Anders Ingvarsson, vd för LifeAssays.

Redaktionen