Bopriserna fortsatt upp – svag ökning i marsEfter en nedgång av bostadspriserna på marknaden under hösten 2018 har det nu planat ut och den svaga uppgången under februari har fortsatt i mars. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. Nu kan den vara köpläge för den som har pengar att investera i en bostad.

I februari gick prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 0,4 procent.Detta index tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Ökningen på 0,4 procent i februari innebär efter att hänsyn tagits till säsongenen en uppgång med 0,2 procent. I årstakt steg priserna 0,7 procent.

Nu visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik att uppgången fortsatt under mars månad. Både bostadsrätts- och villapriserna i riket ökade med 1% i mars. Årstakten för villor är oförändrad sedan förra månaden medan bostadsrätter ökat något från förra månaden. På riksnivå råder alltså samma priser nu som för 12 månader sedan för såväl bostadsrätter som villor. Det betyder att inbromsningen på marknaden och de sjunkande bopriserna som stora delar av landet kände av under hösten 2018, nu har planat ut och vänt uppåt.

Stagnerad marknad
Men även om priserna pekar uppåt, har det inte riktigt blivit fart på antalet försäljningar. Stockholmsregionen håller tillbaka riksgenomsnittet.

Under första kvartalet i år såldes det 3% färre bostäder än motsvarande period 2018, när det gäller villor och bostadsrätter. Men om man räknar bort Stor-Stockholm så är antalen istället något högre än 2018. De lägre antalen i Stor-Stockholm berör främst bostadsrätter. Under första kvartalet i år såldes det 9% färre bostadsrätter mot 2018. Även i Norge och Kanada har bostadspriserna nyligen planat ut och vänt uppåt.

– Om man tror att Norge och Kanada ligger före oss, är det goda nyheter även för det svenska bostadsmarknaden, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, till GP.

Redaktionen