Dagens konsultmarknad ger fler företag tillgång till experterEtt företag drivs framåt av kunniga individer med bra idér som också förstår värdet av kalkylerade risker. Alla företag kan dock inte rekrytera de främsta inom sitt område för att nå sina tillväxtmål. Fler och fler experter har dock valt andra arbetssätt än fast anställning på ett företag idag.

Den så kallade gigekonomin har varit en viktig aspekt av arbetsmarknaden på senare år. Enligt företaget Brightmill är det omkring 20 % av den svenska arbetsstyrkan som har tillsvidareanställning, varav tre fjärdedelar valt denna anställningsform själv. Att ta enskilda gig är något som många finner tillfredsställande på mer än ett sätt; självständigt arbete, personlig utveckling och möjligheten att förverkliga sina egna idéer är alla viktiga punkter.

Företag som funderar på att anlita konsulter har dock flera frågor de först borde ställa sig:

  1. Varför är en konsult det rätta valet? Ett verkligt behov i verksamheten måste finnas som en konsult kan lösa. De kan antingen användas för att utbilda och öka kunskapen i företaget eller utföra en viss tjänst som företaget inte kan göra själv.
  2. Är det lönsamt att anlita en konsult? Med tanke på kostnaden att anlita en konsult måste de ofta kunna utföra arbetet bättre, snabbare eller båda för att det ska vara ett kostnadseffektivt alternativ. Intäktsbortfallet måste jämföras med konsultens pris. Tänk dock på att priset inte är den enda faktorn.
  3. Är de rätt person att företräda varumärket? En konsult som kommer att ha kontakt med företagets kunder måste vara en person som delar företagets värderingar och kundsyn. Utgår man endast efter priset finns risken att detta är ett område där samarbetet brister. Vilket mycket väl kan leda till förlust av kunder.
  4. Är konsulten rätt försäkrad? Medan de flesta konsulter har de relevanta försäkringarna för att hantera ett uppdrag är det bäst att alltid bekräfta detta innan man skriver kontrakt.

Läs mer här

Redaktionen