Så kan personalbostäder göra företag konkurrenskraftigareSveriges bostadsbrist har lett till att många företag tappar värdefulla rekryteringar och upplever det svårt att expandera. Det menar Ramin Jahangiri, en av grundarna av fastighetsbolaget Trede Properties Tillväxtbostäder – Sveriges enda bostadskö för företag.

Trede Properties startade år 2018. De äger och förvaltar lägenheter med ändamål att hyra ut till företag i behov av personalbostäder. Enligt Ramin startades bolaget som ett svar på den stora bostadsproblematik som blivit ett tillväxthinder för entreprenörskap och innovation i Sverige.

– Handelskammaren räknade på att 250 000 företag tappat en rekrytering på grund av bostadsbristen. Här såg vi en chans att stiga in med en helt ny lösning. Det många företag gör i dag är att placera personal på hotell eller att hyra lägenheter via mellanhänder. Vi äger våra egna lägenheter vilket leder till en tryggare uthyrning med längre kontrakt och lägre hyror, säger Ramin. 

Intresserad av Sveriges första bostadskö för företag? Klicka här

Trede Properties Tillväxtbostäders bostadskö fungerar som en traditionell bostadskö där företag tilldelas bostäder efter köplacering. Man anmäler helt enkelt sitt företag till kön och blir sedan kontaktad och inbokad för visning när det finns lägenheter som passar företagets behov. Ett företag kan bli tilldelad flera lägenheter samtidigt.

Ska ha 2 500 lägenheter i Stockholm om tre år

I dag står cirka 90 företag i Trede Properties Tillväxtbostäders bostadskö. Inför nästa år har de förvärvat 800 lägenheter runt om i Stockholm, och inom tre år siktar de på att ha hela 2 500 lägenheter.  Ramin menar att företag kan bli konkurrenskraftigare genom att planera för att ha ett antal bostäder via Trede Properties.

  Rätt rekryt för ett företag kan till exempel vara en nyexaminerad som inte har egen bostad eller någon som bor på en annan ort. Genom att kunna erbjuda personalbostad blir det enklare för företag att få rätt person att välja dem som arbetsgivare. Mitt råd är att sluta erbjuda tjänstebil och att börja erbjuda personalbostad istället, säger Ramin.

Redo att ta ditt företag till en ny nivå? Ställ ditt företag i bostadskön här

Trede Properties och Tillväxtbostäder verkar för en mer hållbar fastighetsmiljö. Samtliga nyproducerade tillväxtbostäder byggs som gröna fastigheter, så att du som hyresgäst ska vara försäkrad om att du tar miljösmarta beslut. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och är vägledande för vårt agerande samt vårt sätt att utveckla samhället.

Redaktionen