PriorNilsson ser potentialen i reala tillgångarPriorNilsson Fonder startade sin fjärde fond Realinvest den 2 september 2013. Det fanns två goda skäl att starta fonden – förvaltarna har lång erfarenhet av bolag med reala tillgångar och det finns inte så många fonder med den inriktningen på marknaden. Realinvest har sedan start den 2 september 2013 till den 31 mars 2015 gått upp 65,89 procent. En del av strategin är att hitta bolag som marknaden undervärderat eller ännu inte fått upp ögonen för.

–Torgny Prior och jag har sammanlagt 60 års erfarenhet av att arbeta med aktiemarknaden och följa många bolag under lång tid. Det har gett oss en förmåga att tidigt se möjligheterna att investera i bolag som andra kanske inte sett som intressanta, säger PO Nilsson, förvaltare och en av grundarna av PriorNilsson Fonder.

Realinvest är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på bolag med stor andel reala tillgångar, exempelvis bolag i fastighetsbranschen samt skogs-, råvaru- och kraftindustrin. Fonden kan investera i hela världen, men fokus ligger främst i de nordiska länderna. Internationellt är det främst USA och då specifikt råvarubranschen som attraherat. Idag ligger en fjärdedel av fondens investeringar i USA.

Bland Realinvests investeringar märks bland annat Platzer Fastigheter, ett hittills lågt värderat bolag. Förvaltaren PO Nilsson köpte tidigt aktier när företaget börsintroducerades i slutet av förra året.

–Platzer är ett företag som är starkt nischat på sitt geografiska område, som har en kunnig och driven ledning, stark balansräkning och goda förutsättningar till substanstillväxt, säger PO Nilsson.

Finska Sponda, Nordens billigaste fastighetsbolag, är en annan av Realinvests investeringar. Övriga fastighetsbolag är Hemfosa Fastigheter och Holmen som beskrivs som väldigt potentiella kandidater.

Vill du läsa mer om hur PriorNilsson arbetar? Klicka här.

- Vår tro är att man alltid ska ha en del av sin portfölj i reala tillgångar. Dessa går inte bara bra i perioder av hög inflation utan stora möjligheter uppkommer även i perioder av fallande räntor och låga räntor. Fonden har dessutom ett globalt perspektiv vilket gör att vi alltid kan arbeta med regioner som är intressanta, säger PO Nilsson, förvaltare av Realinvest.

Ser bakom siffrorna –Marknaden prisar inte alltid in den potential som vi ser. Det gäller att hitta anledningen till den prissättning som finns och att våga satsa, säger PO Nilsson. –Vi har också genom många års erfarenhet lärt oss att utnyttja de kursrörelser som uppkommer i samband med speciella händelser och oro på marknaderna. Att kunna välja de aktier vi tror på och att våga ta ställning till våra bästa idéer är några av fördelarna med att vara ett fristående fondbolag. Vi är långsiktiga, vi tänker självständigt och vi har tålamod.

 

### NYHETSBREV ###

 

### NYHETSBREV ###

Presenteras av PriorNilsson

priornilsson-logo

PriorNilssons Fond Realinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som riktar sig till allmänheten Fonden investerar i bolag med en stor andel reala tillgångar, som exempelvis fastighetsbranschen, skogsindustrin, råvaru- och kraftindustrin. Huvudfokus är Norden och fonden har en långsiktig placeringshorisont

Förvaltningsavgift: 1,2 procent

PPM-nummer: 487 108

Risknivå: 5 av 7

Förvaltare: PO Nilsson

Innehav: Cirka 25-30 innehav

Utveckling sedan start 2 september 2013: + 66,16% (april 2015)

Utveckling 2014: +31,89 %

OMXS GI har sedan start till sista april 2015 gått upp 43,39 %

PriorNilssons tre övriga fonder är Sverige Aktiv, en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i stora svenska bolag, Idea, en hedgefond med få men stora aktieinnehav i de nordiska länderna, samt Yield, en hedgefond med låg risk och placeringar i både aktier, obligationer och penningmarknadsinstrument.

Klicka här för att läsa mer om fonden och PriorNilsson Fonder.

 


Riskinformation Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen