Expertpanelen: Hur väljer ni bolag i era hållbara fonder?Det finns olika strategier för hur man väljer sina hållbara investeringar. Vissa fokuserar på att välja in de företag som uppfyller vissa hållbarhetskriterier, andra satsar på att välja bort företag som inte uppfyller kriterierna och vissa arbetar med att aktivt påverka företagen. Hur arbetar ni?

peterbeckman-expertpanelen– På SPP använder inte bara en metod. Vi avstår att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner, såsom mänskliga rättigheter, vi tar dessutom bort tobaksbolag. Vi investerar i de bästa bolagen som arbetar integrerar med hållbarhet. Vi arbetar också med aktiv påverkan för att förflytta bolagen i en mer hållbar riktning. Vi gör även tematiska analyser på sådant som vi anser särskilt kritiskt för klimatpåverkan. Där har vi tagit bort bolag som har verksamhet inom kol, oljesand och palmolja.


alexander-jansson-cb-fonder-liten– Vi fokuserar främst på att välja bort de företag som inte uppfyller våra kriterier. Vi investerar inte i ”de bästa av de sämsta”; det mest effektiva sättet för oss att påverka är att rösta med fötterna och sälja om inte bolagets ledning agerar efter uppställda kriterier.


par-lofving-dnb– Vi använder alla tre strategierna. Det finns företag vi av etiska skäl verkligen inte vill äga och de som vi tror kan bättra sig genom påverkan. Vi tittar också på hur bolagen formar strategier och produkter för att möta de stora hållbarhetsfrågorna. Däremot investerar vi aldrig i bolag bara för att de uppfyller en lista med hållbarhetskriterier, det tror jag ingen vinner på.

 


peter-van-berlekom-liten– Vi jobbar med en ny investeringsprocess. Enkelt uttryckt identifierar vi intressanta investeringskandidater, dels kvantitativt (finansiellt/operationellt) dels kvalitativt med högt ställda ESG krav.  Utifrån resultatet analyserar vi företagen, där hållbarhetsperspektivet särskilt beaktas. Nästa steg är fundamental värdering med betoning på det långa perspektivet och företagens tillväxtförutsättningar. Att kvantifiera t ex miljövänliga investeringsmöjligheter för företagen är här en viktig del. Målet är att välja ut företag/aktier med god potential och skapa en kvalitetsportfölj med hållbarhetsprofil.

GRÖN KNAPP!!

Redaktionen