Gröna obligationer – en investering i framtiden

Helena Lindahl, förvaltare för SPP Grön obligationsfond.

Gröna obligationer är ett helt nytt sätt att investera i klimatomställningen utan att göra avkall på den finansiella avkastningen. Storebrand/SPP är en av världens första och största placerare inom gröna obligationer och SPP Grön Obligationsfond gör det möjligt för alla att placera på en marknad som bara institutioner kommer åt idag.

Storebrand/SPP har länge arbetat med att bli marknadsledande inom hållbara investeringar och tillämpar idag hållbarhets-kriterier för alla sina investeringar. Tanken är att kunderna ska vara trygga med att deras pengar inte investeras i oetiska bolag eller branscher som har en negativ miljöpåverkan. Men hållbara investeringar handlar inte bara om god etik, minst lika viktigt är den affärsmässiga aspekten av hållbarhet.

– Det är inte bara ett miljöekonomiskt resonemang utan det handlar om att det är en bättre affärsmodell. De som är först med att anpassa sina affärsmodeller efter förändringarna i världen kommer att vara vinnarna, säger Helena Lindahl, förvaltare på SPPFonder.

»Vilken värld vill jag gå i pension i?«

Det senaste exemplet på den här strategin är SPP Grön Obligationsfond, en aktivt förvaltad räntefond som investerar i projekt med fokus på klimatomställningen. Projekten kan handla om allt från förnyelsebar energi till hållbar avfallshantering, vattenrening och dricksvatten-försörjning och fonden ger spararna möjlighet att investera hållbart på räntemarknaden utan att ge avkall på avkastningen jämfört med traditionella obligationsfonder.

Enligt Helena Lindahl, som förvaltar fonden, är SPP Grön Obligationsfond ett bra alternativ för den som vill öronmärka sina sparpengar till klimatomställande projekt.

– Jag tycker att det är förvånande att inte fler gör den här kopplingen: vilken värld vill jag gå i pension i? Då borde man tänka på den aspekten av sina investeringar, säger Helena Lindahl.

Vad innebär hållbara investeringar?

Idag är det också allt fler som vill använda sina sparpengar just för att skapa en mer hållbar värld. Men ett problem för investerare är att ord som ”hållbar” eller ”etisk” egentligen inte säger så mycket om hur fonderna investerar. 

På Storebrand/SPP lyfter man därför gärna fram både omfattningen och erfarenheten i sin hållbarhetsanalys. Sedan 1999 har man ett eget team inom kapitalförvaltningen som enbart arbetar med att göra hållbarhetsanalyser på de bolag man investerar i.

– Vi gör en utvärdering på över 2 500 bolag. Sen har vi sökmotorer som kopplar ihop bolagsnamn med nyckelord som miljöpåverkan, hållbarhet och olika rättsinstanser. Det görs dagligen på över 3 000 nyhetssajter, säger Peter Beckman tf vd för SPP Fonder.

»Hur bolagen kommer överleva i en mer resursknapp värld. Det är ju en fundamental faktor i en finansiell analys«

I analysen ingår bland annat att man väljer bort företag som bryter mot FN:s regelverk för bland annat mänskliga rättigheter och sedan länge har man också valt bort bolag inom tobaksbranschen, kolbranschen och bolag som sysslar med utvinning av oljesand och palmolja. 

Alla företag som genomgår analysen tilldelas en hållbarhetsrating mellan 0-100. De sämsta tio procenten i analysen väljs sedan bort medan de bästa bolagen samlas i egna fonder, liknande SPP Grön Obligationsfond, där spararna kan investera i de bolag vars hållbarhetsarbete gör de bäst rustade för framtiden.

– Vi gör den vanliga analysen men sedan har det här extra lagret av analys som har att göra med hur bolagen kommer överleva i en mer resursknapp värld. Det är ju en fundamental faktor i en finansiell analys, säger Peter Beckman.

Läs mer om SPP Fonder och Grön Obligationsfond här. 

Presenteras av SPP Fonder

SPPlogga
Hemsida: www.spp.se

 

SPP Grön Obligationsfond ger dig:

• En möjlighet att investera i klimatomställningen

• En aktivt förvaltad räntefond med hållbarhetsfokus

• En fossilfri investering

• Ett fondsparande till en låg förvaltningsavgift

• En långsiktig värdetillväxt

Årlig avgift: 0,31%

Startdatum: 2015-03-02.

Läs hållbarhetsprofilen för SPP Grön Obligationsfond

Basfakta Grön Obligationsfond

Läs mer om SPP Fonder och Grön Obligationsfond här


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som du placerar i fonden kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För ytterligare information om fonden besök www.sppfonder.se, där hittar du också faktablad och informationsbroschyr.

Redaktionen