Undvik strukturerade produkter– Jag gillar verkligen inte strukturerade produkter. De marknadsförs som att de ger hög avkastning till låg risk. Sanningen är att de är dyra, svårbegripliga och inte går att sälja när du vill. Ändå fortsätter banker och försäkrings- förmedlare att pumpa ut dem på marknaden.

De gör det för att de tjänar bra med pengar på produkterna och för att de är enkla att sälja. Alla vet att man ska hålla sig borta från det man inte förstår, men strukturerade produkter är något man tror sig begripa. Plus att man litar på vad banken och försäkringsmäklaren säger. Under de senaste åren har den strukturerade produkten ”autocalls” sålt i mängder.

Autocall består av ett nominellt belopp som du investerar samt en kupongränta som löper per år eller kvartal. Autocallen är länkad till utvalda underliggande marknader eller aktier, t ex fem länders aktiemarknader.
Utvecklingen beror på hur dessa aktiemarknader avkastar på fem år, du binder alltså dina pengar under den tiden. Om någon av de underliggande fem börserna tappar mer än ett förutbestämt värde på inlösendagen, exempelvis minus 40%, så förlorar du 40% på HELA ditt nominella belopp. Tappar en börs ännu mer, förlorar du ännu mer. Dessutom betalas bara kupongen ut om någon av börserna inte tappat ett förutbestämt värde vid varje kupongtillfälle. Detta värde är olika för varje autocall men kan vara t ex minus 20%. Dessutom är ofta de länkade börsindexen utan utdelning, det är alltså många procents avkastning som inte räknas med.

Om en av börserna då tappar 20-30%, får du sålunda bara tillbaka det investerade beloppet minus köpavgiften på 2% (dyrt). Du tänker kanske; jag får ändå tillbaka alla pengar (minus köpavgift) även om någon börs tappar 39%. Ja, men om du istället köper aktier direkt på en börs (bara en risk) kan du välja när du skall sälja. Den produkt som säljs som lågrisk är med andra ord fylld med mer risk!
Vad händer då om de underliggande börserna går upp eller till och med tappar 10%? Då löser autocallen in på det nominella beloppet och du får ingen mer kupong och inte del av uppgången, men du måste ändå betala köpavgiften på 2%. Slutsats, du får bara kupongräntan om alla börser håller sig inom ett börstappspann på mellan 10-20% och du får inte ta del av börsuppgångar eftersom då autocallen löses in.

Vad bör man då göra? Jo, konstatera att autocalls säkert är bra för någon (gissa vem?) men inte för dig. Köp istället aktier om du tror att börsen ska gå upp. Om du tror att den ska gå ner, köp inte aktier. Om du känner dig osäker på hur aktiemarknaden kommer utvecklas, vänd dig till en förvaltare som kan analysera framtiden och har en stark åsikt om när du ska, eller inte ska, ta risk. Be din förvaltare investera i enskilda aktier och vid bästa möjliga tillfälle och betala bara för en bra prestation.

Redaktionen