Fonden Global Prestige investerar uteslutande i verkliga lyxvarumärkenCredit Suisse Global Prestige är en global aktiefond som enbart satsar på företag med verkliga lyxvarumärken. Fonden, som handlas på Avanza, har funnits för svenska kunder i ett par månader. Det senaste året har värdeökningen varit 17 procent. På tre år 50 procent och under en femårsperiod hela 214 procent, att jämföra med världsindex som stigit med 90 procent.

Det som gör den här fonden så intressant är att den uteslutande investerar i lyxvarumärken, en sektor som växer enormt starkt i världen, framför allt i Asien, där en köpstark medelklass växer explosionsartat. Det säger Tove Bångstad, som är ansvarig för Assets Management i Norden inom Credit Suisse, som marknadsför Global Prestige.tove

- Den kinesiska medelklassen väntas öka med 200 miljoner människor fram till 2025. En medelklass kines spenderar i snitt 1650 dollar per år på lyxvaror medan en motsvarande europé endast handlar för 203 dollar. En europé som tjänar 30000 dollar om året köper inte en väska för 1 000 dollar, men i Asien gör man det.

Investerar worldwide
Global Prestige syfte är att åstadkomma största möjliga värdetillväxt genom att investera worldwide i företag som tillverkar, distribuerar och säljer lyxvarumärken inom till exempel smycken, klockor, mode, bilar, kosmetika, alkohol och hotell.

- Det är enormt dyrt för nya bolag att bli etablerade lyxvarumärken. De bolag som Credit Suisse Global Prestige investerar i har redan den ställningen, är redan välkända lyxvarumärken. De kännetecknas bland annat av oerhört hög kvalitet, förstklassig service, kontinuerlig innovation, starka varumärken, premiumpriser. De som köper varor från dessa bolag känner sig oerhört privilegierade.

Hermès, Louis Vuitton, Porsche och Rolex är bara några av namnen på de cirka 30 bolag som ingår i aktiefonden.

Sätter sina egna priser
- Det som också kännetecknar bolagen och som gör investeringarna så intressanta är att bolagen har otroligt starka balansräkningar, nästan inga skulder, huvudsakligen är familjeägda och därmed långsiktiga. De har höga marginaler och är inte beroende av några återförsäljare, de har ”pricing power”, sätter sina egna priser och de rear aldrig, säger Tove Bångstad.

Hon tror att fonden kommer att ha en positiv utveckling de kommande åren. Det finns ett oerhört stort sug efter lyxvaror över hela världen och i takt med att vi blir allt rikare köper fler och fler produkterna. Framför allt i Asien finns en mycket stark tillväxt av efterfrågan på lyxvaror från den växande medelklassen.

- Fonden passar investerare som önskar diversifiera sin globala aktieportfölj och ta med en mera koncentrerad och spetsig fond och som tror att den starka efterfågan på lyxvaror kommer att fortsätta, säger Tove Bångstad.

Credit Suisse Global Securities

credit-suisse-logo
Credit Suisse Global Securities är en global aktiefond som förvaltas från Zürich och som i Sverige erbjuds av Credit Suisse och handlas på Avanza.

Investerar i cirka 220 bolag, uteslutande verksamma inom sektorerna personlig säkerhet, ökad mobilitet och ökad användning av IT.

De största investeringarna: Intertec Group, Thermo Fisher Scientific, Gilead Sciences, Wirecard, Celgene, Axis Communication, Trimble Nav., Tyco International, Stericycle, Autoliv.

Värdetillväxt de senaste fem åren: 112 %, tre år: 47 %, ett år: 26 %.
Årlig förvaltningsavgift: 1.92 %.

Fonden har funnits sedan oktober 2006.


Riskinformation

Det här dokumentet har tagits fram av Credit Suisse AG och/eller dess närstående bolag (nedan “CS”) med största omsorg och enligt bästa kunskap och övertygelse. CS lämnar emellertid inga garantier avseende innehållet i dokumentet eller dess fullständighet och tar inget som helst ansvar för eventuella förluster som kan uppstå till följd av användningen av informationen. Varken det här dokumentet eller någon kopia av det får skickas till någon amerikansk person (enligt den mening som avses i Regulation S i US Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse) och inte heller föras in eller distribueras i USA. All investering är förknippad med risk, särskilt när det gäller svängningar i värde och avkastning. Den investeringsfond som nämns i den här publikationen har bildats enligt luxemburgsk rätt som företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) enligt EU-direktiv 2009/65/EG (UCITS-direktivet), i dess nuvarande lydelse.[/col] [col col=6]Fonden är ett i den svenska lagen om investeringsfonder (2004:46) avsett fondföretag och har registrerats hos svenska Finansinspektionen i enlighet med den svenska lagen om investeringsfonder. Representant i Schweiz är Credit Suisse Funds AG, Zürich. Betalningsombud i Schweiz är Credit Suisse, Zürich. Köp av andelar är endast giltiga baserade på det aktuella prospektet, faktabladet, bolagsordningen och/eller avtalsvillkoren samt den senaste årsrapporten (eller halvårsrapporten, om den är mer aktuell). Prospekt, faktablad och/eller basfakta för investerare (KIID), bolagsordning och/eller avtalsvillkor samt års- och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt från Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Stockholm. Materialet distribueras av Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Stockholm filial som är godkänd och reglerad av den svenska Finansinspektionen. Copyright 2013 Credit Suisse Group AG och/eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Redaktionen