Succétjänsten ska få fler att hyra ut sin lägenhet

Marcus Lindström, vd för Samtrygg.

När Marcus Lindström startade Samtrygg 2013 var målet tydligt: att skapa en tryggare marknadsplats för andrahandsuthyrning. Nu, fyra år senare, har bolaget tusentals nöjda kunder i hela landet, har nyligen börsnoterats och fortsätter växa starkt.

– Vi har varit lyhörda mot våra kunder och skapat en modell som båda parter uppskattar, säger Marcus Lindström.

Tryggheten har länge varit det stora problemet när det gäller andrahandsuthyrning av bostäder. Bristande eller sena betalningar, skador på egendom och rena bedrägerier har varit vardag och i en undersökning som Boverket genomförde 2015 uppgav mer än hälften av alla uthyrare och hyresgäster att de haft allvarliga problem under hyrestiden. 

Denna bristande trygghet har, förutom kostnader och besvär för enskilda uthyrare och hyresgäster, fått många att avstå från att ge sig ut på andrahandsmarknaden. För Samtryggs vd och grundare, Marcus Lindström, var drömmen därför att skapa en mer funktionell andrahandsmarknad genom att bygga en tjänst som garanterade tryggheten.

– Trots marknadens omfattande problematik såg vi en möjlighet till förändra förutsättningarna och se till att fler både kan hyra och hyra ut, tryggt och säkert. Vi såg bortom bedrägerier, osäkra betalningar och förstörda bostäder och fann istället en lösning där människor faktiskt inte behöver känna otrygghet eller osäkerhet. Idag, bara lite drygt 4 år senare, har vi haft tusentals nöjda kunder över hela landet, berättar han.

Idén bakom Samtrygg var därför att bygga en plattform där uthyrare och hyresgäster dels kunde hitta varandra och dels få en garant och ekonomisk mellanhand, för att minska risken för bedrägerier. Samtryggs modell ger därför hyresvärdarna betalningsgaranti, andrahandsförsäkring och säkra hyresavtal. Dessutom slipper hyresgäster betala deposition eller förskott och Samtrygg tar även en aktiv roll i att se till att båda parter följer reglerna.

Läs mer: Så fungerar Samtryggs plattform.

Snabb tillväxt

Att efterfrågan på tryggare andrahandsuthyrning är stor blir tydligt när man ser på Samtryggs snabba tillväxt. Mellan 2013 och 2015 tio-dubblades bolagets omsättning och under 2016 omsatte Samtrygg 78 miljoner kronor, inklusive hyresintäkter. Bolaget har dessutom kunnat redovisa vinst under de senaste två åren och den positiva utvecklingen har fortsatt under 2017. Bara under årets första kvartal har de totala rörelseintäkterna ökat med 22,5 procent och Samtryggs aktie har även noterats på NGM Nordic i mars. Allt detta ser Marcus Lindström som ett tydligt kvitto på att både uthyrare och hyresgäster uppskattat deras lösning.

– Vi har varit lyhörda mot våra kunder och skapat en modell som båda parter uppskattar. En undersökning som Boverket gjorde hösten 2015 visade att cirka 50 procent av alla privatuthyrningar leder till problem för hyresgästen eller uthyraren. Samma siffra när de hyr eller hyr ut med Samtrygg är cirka en procent.

Under våren har Samtrygg också fått ytterligare ett bevis på potentialen i sin plattform. I en studie jämförde man hur den egna verksamheten stod sig mot de två europeiska bolag inom det här segmentet som vuxit snabbast. Resultatet visade att Samtrygg lyckats förmedla 39 000 nätter per anställd, att jämföra med 3 571 och 7 333 nätter per anställd för de två europeiska bolagen.

Resultatet av studien ser Marcus Lindström som mycket uppmuntrande eftersom det visar hur effektiv Samtryggs platform är och ger en indikation på att den enkelt går att skala upp.  Just skalbarheten är också en av de viktigaste faktorerna för bolaget då det potentiella kundunderlaget är gigantiskt. Varje år hyr 150 000 svenskar bostäder i andrahand, till ett uppskattat marknadsvärde av cirka 15 miljarder, och för en betydande andel av befolkningen är andrahandsuthyrning det enda alternativet på bostadsmarknaden. När Samtrygg nu bevisat sin affärsmodell, och etablerat sig som den ledande aktören inom sitt segment, ser Marcus Lindström därför en stor tillväxtpotential för bolaget.

– Vi utvecklar ständigt vårt trygghetspaket och modell för att vara det tryggaste och enklaste alternativet på marknaden. Vår största utmaning är att jag göra det så tryggt och enkelt så att fler bostäder blir tillgängliga.

Ni blev nyligen börsnoterade, vilka andra viktiga milstolpar har Samtrygg framför sig inom de närmsta åren?

– Vi har en tydlig plan för utveckla vår tjänst, vårt trygghetspaket och växa vår marknadsandel på den svenska marknaden. Det här marknadssegmentet växer väldigt snabbt och vi är övertygad om att fler och fler kommer se det som naturligt att gå via en trygg mellanhand? 

Presenteras av 

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2011 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. I trygghetspketet ingår:

- Garanterade hyresbetalningar
- 2 månaders hyresgaranti
- Andrahandsförsäkring
- Trygga hyresavtal
- Depositionsfritt

Läs mer på www.samtrygg.com

 


 

Redaktionen