Ny metod för fastighetsinvesteringar växer rekordfortCrowdfunding för fastigheter har de senaste åren blivit stort i USA och växer nu fort över hela världen. Med hjälp av digital teknik har plötsligt alla tillgång till en investeringsform som tidigare varit reserverad för de allra rikaste.

Enligt analysföretaget Massolution, som är specialiserade på crowdsourcing, växte den globala marknaden för crowdfunding av fastigheter från drygt 1 miljard dollar 2014 till 2,5 miljarder dollar 2015. Under 2016 beräknas branschen omsätta hela 3,5 miljarder dollar och en stor del av tillväxten sker i USA och Europa. Det gör fastigheter till det absolut snabbast växande segmentet inom crowdfunding.

Fler får tillgång till fastighetsinvesteringar

Att crowdfunding för fastigheter växer så fort har flera anledningar. Precis som för alla former av crowdfunding handlar populariteten dels om den tekniska utvecklingen. Moderna crowdfundig-sajter gör det både enkelt, snabbt och säkert att koppla ihop investerare med de som behöver pengar. Den digitala lösningen skär också bort mellanhänder, vilket sänker kostnaderna och ger bättre avkastning till investerarna.

Men den kanske viktigaste faktorn bakom populariteten handlar om investerarna. Fastighetsinvesteringar har länge varit attraktiva eftersom de ses som en relativt trygg investeringsform som kan ge en bra avkastning och har ett visst inbyggt skydd mot inflation och konjunkturnedgångar. Men eftersom de tidigare krävts ett stort kapital för att börja, har de flesta inte haft möjlighet att investera i fastigheter. Med digitala crowdfundingtjänster har det förändrats och nu kan många fler investerare, med mindre kapital, investera tillsammans.

– Jag ville alltid ge tillgång för fler investerare och crowdfunding är det perfekta sättet att göra det. Du kan ge tillgång för tiotusentals investerare online, och göra det enkelt för dem att köpa aktier eller obligationer online, säger Jilliene Helman, grundare och vd för den amerikanska tjänsten Realty Mogul till CNBC.

En tredje anledning till populariteten handlar om behovet från de som bygger fastigheter. Sedan finanskrisen 2008 har exempelvis Europa fått nya regler för hur mycket av ett byggprojekt som kan finansieras av banklån. Det innebär att byggbolag behöver söka investering från annat håll och crowdfunding blir då ett effektivt sätt att hitta pengarna från privatpersoner.

Möjlighet till diversifiering

Att investerare plötsligt fått tillgång till den här slutna marknaden innebär också ett perfekt tillfälle för dem att diversifiera sina portföljer och dessutom få en god avkastning. Enligt Jillian Helman får deras användare en avkastning på mellan 7 och 20 %, beroende på risk. Enligt Fundrise, ett av de första bolagen som startade i föregångslandet USA, får deras investerare en genomsnittlig avkastning per år på mellan 12-14 %. 

Att investera i fastigheter innebär så klart även en risk men enligt Massolutions rapport så blev bara 2 % av de 500 investeringar som crowdfundades under 2014 problematiska. En stor anledning till detta är, enligt bolag som Fundrise, att man bara släpper igenom några få procent av de bästa projekt som når deras skrivbord. Har man dessutom delat upp sina pengar genom att investera mindre summor i flera projekt så minskar man risken ytterligare för att drabbas.

Presenteras av

logo
Tessin är en tjänst för dig som vill placera ditt kapital direkt i fastigheter, utan krångliga avgiftsstrukturer och mellanhänder. På Tessin kan du som investerare, genom att gå ihop med andra, investera i projekt de vill förverkligade och samtidigt få en bra avkastning på ditt kapital.

Tessin ger dig möjlighet att bygga det samhälle du vill leva i.

Läs mer om oss här:

www.tessin.se

Risker?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Redaktionen