Unik teknologi möjliggör effektivare behandling av cancerGenom att kunna transportera läkemedel med hög precision till rätt organ uppnår man dels en effektivare behandling men också mindre biverkningar då andra organ inte påverkas i samma utsträckning.

– Drug delivery handlar om läkemedel styrda mot rätt organ. Genom att styra läkemedel blir behandlingen effektivare samtidigt som biverkningar och dödlighet minskas hos patienter med levercancer, säger Igor Lokot, vd på Double Bond Pharmaceutical, DBP.

DBP bedriver sin verksamhet i Uppsala Business Park inom medicinteknik och utveckling av läkemedel genom en egen drug delivery teknologi kallad BeloGal®. Den unika och specifika BeloGal®-teknologin kan tack vare skillnader mellan de olika cellernas funktioner i vävnaderna rikta läkemedel till olika organ. Igor Lokot är biokemist i grunden, har arbetat med forskning inom läkemedel sedan 1998 och har bland annat utvecklat världens första helsyntes av en naturlig substans Germicidin, som är ett antibiotikum.

Sedan 2014 arbetar Igor och ett antal utvalda experter inom området med att utveckla revolutionerande produkter inom medicinteknik och läkemedel.

BeloGal® kan användas inom många områden

Hittills har DBP fokuserat på att använda BeloGal®-teknologin på läkemedlet Doxorubicin för att förbättra behandlingen av patienter med levercancer. Doxorubicin är ett cellgift som i många studier visat sig vara effektivt för behandling av levercancer.

– Eftersom vi är ett litet företag så har vi börjat med att fokusera på behandling av levercancer som har en hög dödlighet och där de toxiska biverkningarna av cellgifterna är utmärkande. Men i ett senare skede så ser vi möjlighet att använda teknologin för behandling av andra cancerformer och också att kunna rikta läkemedel för behandling av exempelvis astma och tuberkulos.

Första produkten snart på marknaden

För att behålla effektiviteten av Doxorubicin och samtidigt få bort eller minska de toxiska effekterna av cellgiftet valde DBP att formulera om Doxorubicin till SA-033 - den första produkten baserad på BeloGal®-teknologin, som ska användas för behandling av levercancer.

– Vi har egentligen inga konkurrenter på marknaden. Vi har ansökt om patentskydd av BeloGal®-plattformen vilket innebär att produkten kommer att vara skyddad fram till år 2035.

Samarbete med myndigheter och partners

DBP har förutom BeloGal®-teknologin också en annan exklusiv produkt, Temodex. Bolaget genomförde för ett halvt år sedan ett förvärv av Temodex – ett kliniskt beprövat läkemedel godkänt i Vitryssland som förstavalsbehandling av hjärncancer.

– Produkten passar bra in i vår portfölj eftersom den är baserad på en drug-delivery plattform och riktar sig mot en mycket behövande marknad och visar sin överlägsna effektivitet.

För att kunna fortsätta utveckla produkterna och bolaget samt att få ut produkterna på marknad globalt arbetar man intensivt med att hitta strategiska partners.

– Förutom diskussion med olika potentiella partners har vi också regelbunden dialog med Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och svenska Läkemedelsverket. DBP kommer att ha en nyemission i maj 2016 för att säkerställa att vi kan fortsätta vår framgångsrika utveckling och behålla det momentum vi har, avslutar Igor Lokot.

 

Se filmen från Double Bond Pharmaceutical:

 

Presenteras av

PastedGraphic-4

Double Bond Pharmaceutical är ett snabbväxande läkemedelsföretag som utvecklar och kommersialiserar först-in-class metoder för behandling av olika typer av cancer, infektioner, autoimmuna sjukdomar samt andra livshotande sjukdomar.

Fakta Nyemission:

Teckningskurs: 2,25 kronor per aktie
Teckningstid: 23 maj - 7 juni 2016
Antal erbjudna aktier: 4 150 667
Emissionsbelopp: 9, 4 Mkr

Läs mer om emissionen här: www.doublebp.com 

 

PastedGraphic-3

Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical.

Redaktionen