Nytt försäljningsrekord för ContextVisionDet svenska medtech-bolaget ContextVision går från klarhet till klarhet. Företaget ligger i startgroparna med ett helt nytt affärsområde och slår samtidigt nya försäljningsrekord.

– Vi står väldigt stadigt och ser positivt på framtiden, säger vd Anita Tollstadius.

ContextVision, som i 30 år varit marknadsledare inom medicinsk bildförbättring, har de senaste två åren varit fokuserade på etableringen av ett helt nytt affärsområde: digital patologi. En första produkt inom det här snabbväxande segmentet väntas under 2018 och fram tills dess har målet varit att bibehålla en stabil försäljning av den etablerade produktportföljen. Ett mål som bolaget vida överträffat.

– Vi har sagt hela tiden att vi vill ha en stabil försäljningsutveckling men nu har vi haft ”all-time high”  2015, 2016 och nu igen under andra kvartalet 2017, säger vd Anita Tollstadius.

Försäljningen av bolagets mjukvara uppgick under årets andra kvartal till 22,7 miljoner kronor, en 24-procentig ökning jämfört med samma period förra året. Glädjande var också att bolaget såg en ökad försäljning i samtliga regioner – med Asien som det främsta dragloket.

Totalt ökade försäljningen i Asien med 32 procent under andra kvartalet. Enligt Anita Tollstadius beror den ökning, till stor del, på en växande efterfrågan i Kina. Bakgrunden till detta är att många kinesiska företag som tillverkar utrustning för exempelvis ultraljud eller magnetröntgen börjat ställa högre kvalitetskrav.

  I Kina fick vi tidigt konkurrens av små bolag som sålde väldigt billiga produkter men inte alls höll samma kvalitet. Då fick vi pressen på oss att göra enklare och billigare produkter men vi har bara sagt nej till det. Vi jobbar med hög kvalitet och vill göra det bästa för alla våra kunder. Nu har de kinesiska tillverkarna börjat satsa på att bygga med mycket högre kvalitet och på att konkurrera med internationella spelare. Så strategin har lönat sig, för nu kommer de till oss.

I Europa och USA, där ContextVision varit etablerade länge, har inflödet av nya kunder inte varit lika stort. Däremot har bolagets lyckats väl med försäljningen till befintliga kunder; ett resultat av en medvetens strategi för att skapa en mer modulär produktportfölj. På så vis har det blivit enklare för ContextVision att anpassa sin mjukvara efter nya behov och ny hårdvara, utan kostnadskrävande insatser. 

– Ultraljud är där vi är störst och det är framförallt där vi har en helt unik produktportfölj som vi kan anpassa till många olika användningsområden. Ultraljudsmarknaden är speciell eftersom ultraljudsmaskiner är väldigt olika; du har allt från stora, kraftiga och högspecialiserade utrustningar till väldigt enkla utrustningar. Det senaste är i princip bara en prob som man kopplar in i en iPad och där har vi har kunnat anpassa vår mjukvara till iOS. Så vi har en väldig bredd.

Bolagets försäljning inom just ultraljud växte under andra kvartalet med 15 procent inom 2D-segmentet och med 27 procent inom 3D-segmentet. Utöver detta växte försäljningen av bolagets röntgenprodukter med 61 procent; samtidigt som mjukvaran för magnetröntgen såg en försäljningsökning på 24 procent.

Enligt Anita Tollstadius är dessa starka försäljningssiffror ett tydligt kvitto på att bolaget lyckats väl med att styra om verksamheten till forskning och utveckling, utan att tappa fart i den befintliga verksamheten.

– Vi står väldigt stadigt och ser positivt på framtiden, även om vi tror att den riktiga tillväxten ska komma från helt nya produkter så småningom. Det är därför den här stabiliteten är så otroligt viktig, för den möjliggör att vi kan fortsätta utveckla oss.

Läs mer om ContxtVisions teknologi här.  

Presenteras av 


Om ContextVision

  • Bas i Linköping och Stockholm
  • 43 anställda
  • OEM försäljning
  • Noterade på Oslo börs
  • Ticker: COV
  • Global marknadsledare inom bildförbättring för medicinska bilder
  • Specialistkompetens inom bildprocessning och artificiell intelligens

Läs mer om oss på:

www.contextvision.com 


Anita Tollstadius, vd för ContextVision.

Anita Tollstadius, vd för ContextVision.


Läs mer om ContextVisions satsning på digital patologi

Redaktionen