Nyemission för trygghetsappen som vill skapa ett säkrare samhälleAppen Zeifie skapar trygghet genom att låta användarna hjälpa varandra i utsatta situationer och för att förhindra brott. Efter en lyckad lansering genomför bolaget nu en nyemission med målet att växa geografiskt och inom helt nya användningsområden. ”Marknaden är fullkomligt enorm” säger grundaren Michaela Holtz.

Idén till Zeifie fick entreprenören Michaela Holtz när hon började träna självförsvar och hörde många kvinnor säga att de skulle känna sig tryggare om de hade ett överfallslarm. Hennes första idé var därför att ta fram en serie accessoarer som skulle fungera även som överfallslarm. Dock insåg hon tidigt att det fanns en större potential i idén om larmet också kunde kopplas ihop med en app och ett helt nätverk av användare. Det var ur denna insikt som Zeifie föddes.

– Samhällets resurser för att motarbeta och utreda brott räcker inte till. Det är någonting som många känner idag och som det talas väldigt mycket om. Det innebär att vi måste tänka på ett nytt sätt kring trygghet och säkerhet. Där är Zeifie en lösning, säger Michaela Holtz.

 

»Det blir en möjlighet för enskilda att hjälpa varandra«

 

Grunden för appen är alltså att försöka ”crowdsourca” trygghet. När du som användare trycker på ditt överfallslarm går meddelanden ut till förvalda personer som du vill ska bli underrättade, samt andra Zeifie-användare som finns i närområdet och som kan hjälpa till. Vilka andra användare som får meddelandet väljs ut av appen för att hitta de bästa mottagarna av larmet och se till att inte alla dyker upp samtidigt.

– Det blir en möjlighet för enskilda att hjälpa varandra, säger Michaela Holtz.

Viktigt med kritisk massa

Att det finns en stor efterfrågan på den här typen av produkter är också tydligt. Enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät är exempelvis var tredje kvinna rädd för att gå ut ensam. Redan från start har också intresset för Zeifie varit stort. Ett exempel är den insamling på crowdfunding-sajten Fundedbyme som man gjorde förra sommaren för att få in pengar till den då nysläppta appen. Gensvaret blev fantastiskt och målet, på 55 000 euro, samlades in på rekordtid.

– Vi nådde målet på mindre än tre timmar, så det var jätteroligt. Crowdfunding är fantastiskt på det viset eftersom det är ett jättebra sätt att validera produkten, säger Michaela Holtz.

Trots små resurser för marknadsföring har också nedladdningsfrekvensen för appen varit bra och användarbasen har nu blivit tillräckligt stor för att ha uppnått en kritisk massa i åtminstone Stockholm. Målet för Zeifie är dock mycket större.

  Nu vill vi ha en kritisk massa i ännu fler städer och gå in i fler länder. Men framförallt så lanserar vi också flera olika produkter på Zeifie-plattformen. Först ut blir det en sjönödsapp, säger Michaela Holtz.

 

»Marknaden är fullkomligt enorm«

 

Nyemission ska få appen att växa

För att bekosta marknadsföringsarbetet, expansionen på nya marknader och produktutvecklingen genomför bolaget nu också en nyemission på fyra miljoner kronor. Genom tillskottet av pengar hoppas Michaela Holtz kunna förverkliga den enorma potential som hon och många andra ser i plattformen.

– Jag skulle säga att i slutet av 2016 kommer vi dels ha byggt upp ett nytt utvecklingsteam. Sedan kommer vi ha lanserat tre olika produkter och vi räknar med att lansera minst två produkter till under 2017. I och med att vi bygger olika typer av produkter så har vi också olika målgrupper, så marknaden är fullkomligt enorm. Det handlar snarare om vilken bit av elefanten man ska ta först.

Presenteras av


Teckningstid:
 18 maj –  17 juni 2016.

Teckningskurs: 12 235 sek.

Minsta Täckningsmängd: 2 stycken

Emissionsvolym: Emissionen omfattar 327 aktier motsvarande ett värde av 4 000 000 sek.

Värdering: 13 500 000 (pre-money)

Läs mer och teckna dig på:

www.innovestor.com

Redaktionen