Nu blir det ännu lättare för privatpersoner att investera hållbartFrågor om hållbarhet blir allt mer viktiga i samband med investeringar. DNB Asset Management, del av Norges största bank, har lång erfarenhet av att arbeta med etiska och hållbara investeringar. Genom att nu erbjuda fonder med uttalat hållbarhetsfokus gör man denna typ av investeringar mer lättillgängliga även för privata sparare.

Hållbarhet handlar enkelt beskrivet om att hushålla med naturresurser och mänskliga resurser. Utmaningen är att världen ska klara en långsiktigt hållbar utveckling, säger Pär Löfving, portföljförvaltare och hållbarhetsanalytiker hos DNB. Han ger det långsiktigt ekonomiskt framsynta tipset: För företagen gäller det att se vart världen är på väg och positionera sig för förändring.

Bland de problem som kräver nya lösningar och som på sikt också kommer att vara ekonomiskt fördelaktiga nämner han: Klimatförändringar, resursbrist (på energi, råvaror, mat), fattigdom, energiförsörjning samt en växande, åldrande och migrerande befolkning.

–Privata företag och investeringar kommer att spela en nyckelroll i omställningen. Företag som kan hantera dessa hållbarhetsutmaningar bättre än sina konkurrenter kommer vara framtidens vinnare.

Klimathotet största frågan
Pär Löfving fokuserar framför allt på klimathoten.

–Vad som kan rädda världen från en alltför stor temperaturökning är ett energiskifte från fossila bränslen till ren energi. Investeringar i utvinning av fossilt måste minska och mycket mer pengar måste satsas på att göra bolag i alla sektorer mer energieffektiva. Man måste även satsa på förnybar energi.

–Det är denna positiva och nödvändiga utveckling vi vill vara en del av med våra hållbarhetsfonder, säger Josefine Ekros Roth, hållbarhetsanalytiker hos DNB.

För att lyckas har DNB ett gediget upplägg som grundar sig på ett team av hållbarhetsanalytiker i Stockholm och Oslo. Bolaget har en etisk plattform som gäller för alla investeringsprodukter och som bygger på internationellt erkända konventioner och principer kring mänskliga rättigheter och miljö. DNB erbjuder även hållbarhetsfonder, som enbart investerar i särskilt ansvarsfulla och hållbara företag samt företag som inte utvinner fossila bränslen, som olja, kol och gas. Att utesluta sektorer som är tunga inom fossila (utvinning samt koleldad elkraft) är fortfarande unikt på marknaden.

DNBs hållbarhetsfokus och ideal kommer inifrån, bland annat genom att vi har en ägare, norska staten, som ställer krav på hållbarhet i alla delar av organisationen.

–DNB har fyra uttalade hållbarhetsfonder: Två fonder som investerar specifikt i bolag inom förnybar energi samt två nystartade hållbarhetsfonder som investerar brett i alla sektorer och därmed även i ”vanliga” företag, som är bättre än sina konkurrenter när det gäller hållbarhet, berättar Pär Löfving och ger exempel: Japanska Sumitomo Chemical som bland annat gör kemikalier till LED-lampor och till lithiumbatterier för elbilar. Ett annat exempel är BMW som har haft bland de allra största utsläppsminskningar av alla biltillverkare de senaste tio åren och har lagt stora resurser på forskning och utveckling av bränslesnålare bilar.

–Men vi har också exempel på företag som mer direkt inriktar sig på energieffektiva lösningar. Rockwell Automation hjälper industriföretag att automatisera, optimera och effektivisera sina processer och sin energianvändning. Svenska Nibe tillverkar värmepumpar för mark-/bergvärme som bidrar till att minska beroendet av fossil energi och förbättrar energieffektivitet och värmeekonomin.

Granskar investeringarna
DNB Asset Management är en av 13 större investerare på Stockholmsbörsen som tagit initiativ till Hållbart värdeskapande. Ett samarbete sedan 2009 som granskar börsens 100 största företag ur hållbarhetssynpunkt, uppgifter som ligger till grund för investeringsbeslut.

–Det är ett mycket givande samarbete, både för oss och de granskade företagen, säger Josefine Ekros Roth.

Läs mer om DNBs hållbarhetsfonder

DNB Asset Management

DNB_gradient_60x117px
DNB Asset Management är en del av Norges största bank- och finanskoncern och förvaltar kapital åt institutioner, företag och privatpersoner. Vi marknadsför ett brett utbud av DNB fonder som alla omfattas av företagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. Vi på DNB tror att klimatförändringen är en av de största utmaningarna vi har. Hos oss jobbar vi därför aktivt med miljö och samhällsansvar.

Läs mer om oss här


Riskinformation

Investeringar i fonder innebär alltid en ekonomisk risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns på dnb.se/fonder och som kan beställas kostnadsfritt från DNB Asset Management AB.

Redaktionen