Oljebolaget byter både namn och riktningGenom ett namnbyte och en nyemission på 22 miljoner kronor lägger oljebolaget Zhoda Petroleum om kursen. Vid sidan av olje- och gasverksamheten breddar sig det nya bolaget, Zhoda Investments, till att nu också köpa och utveckla onoterade bolag i hela Europa.

I och med höstens nyemission tar Zhoda Investments ett stort steg i sin utveckling. Bolaget har sedan 2007 primärt varit fokuserat på olje- och gasutvinning i Ukraina. Men under det nya namnet Zhoda Investments får man nu en helt ny aspekt av sin verksamhet.

– Det vi vill göra nu är att bredda verksamheten så att vi fortsätter att utveckla oljeverksamheten men också kan lägga till fler investeringar. Grundidén är att vi hittat bolag ute i Europa som kan vara väldigt bra investeringar och som vi tror att vi kan utveckla genom aktivt ägande och entreprenörskap, säger Zhoda Investments vd Robert Karlsson.

Den nya inriktningen innebär ett stort steg för bolaget men Robert Karlsson menar samtidigt att det egentligen inte är något nytt. Inom ramen för den tidigare verksamheten har man nämligen köpt in sig i och utvecklat ett flertal ”oljerelaterade” bolag. Dessutom framhåller han att det inom bolaget och dess styrelse finns en gedigen erfarenhet av just den här typen av verksamheter.

– Vi har flera entreprenörer i styrelsen som varit med att bygga upp företag från början, utvecklat dem och på så sätt skapat stora värden för aktieägarna, berättar han.

Läs mer om Zhoda Investments och deras nyemission.

 Tar in kapital

För att få in kapital till den nya verksamheten genomför man nu en nyemission, där man hoppas ta in 22 miljoner kronor. Enligt Robert Karlsson har man också redan identifierat de första tänkbara investeringarna: tre bolag som man tror sig kunna utveckla med hjälp av sina entreprenöriella erfarenheter.

– Ett exempel är ett företag i EU-landet Kroatien som bedriver en i och för sig lönsam verksamhet, men som saknar utvecklingsplaner och tillväxt. Genom att vrida om affärsmodellen och genomföra kostnadseffektiva investeringar, som dessutom subventioneras, kan bolaget gå från att sälja stapelvara till förädlade produkter, säger han och fortsätter:

– Det här är investeringar som våra aktieägare skulle ha svårt att nå eller kontrollera själva. Genom vårt nätverk och erfarenhet kan vi då erbjuda aktieägarna exponering mot dessa investeringar. Det ska vara entreprenörsdrivet och aktivt ägande är jätteviktigt för oss.

Här kan du teckna emissionen.

Fortsatt fokus på olja

Förväntningarna på den nya verksamheten är följaktligen stora men det innebär samtidigt inte att man överger den befintliga verksamheten. Tvärtom tror Robert Karlsson att bolagets största tillgång, ett 45 procentigt ägande i Lelyaki-fältet i Ukraina, har ljusa framtidsutsikter.

Fältet har en gång i tiden varit en av Sovjetunionens största oljeproducenter. Dagens produktion är fjärran från vad den en gång varit, men med beprövad västerländsk teknik går det att flerdubbla produktionen och det finns mycket mer olja att hämta upp. Till skillnad från oljefält i exempelvis Nordamerika har man nämligen hittills inte använt alla de moderna tekniker som finns för att maximera produktionen i mogna fält. Något som nu ser ut att ändras.

– Vi är partner med ett statligt ukrainskt oljebolag och de har fått en helt ny ledning i det bolaget. Det är ett västerländskt management som kommit in och de är vana att arbeta med den här typen av fält och ser det som sin naturliga uppgift att maximera produktionen. De förutsättningarna har vi inte riktigt haft tidigare, säger Robert Karlsson

Läs mer om Zhoda Investments oljefält i Ukraina.

Förhoppningen är därför att man ska kunna öka produktionen på fältet, samtidigt som man etablerat nya säljkanaler som ska öka inflödet av pengar. Ett första steg är dock att invänta ett godkännande från myndigheterna att förlänga licensen på 20 år. På det hela taget tror Robert Karlsson därför att Zhoda Investment kommer få en bra blandning i sin portfölj, där den ukrainska oljan kompletteras av en rad väldigt olika europeiska bolag. För investerare innebär detta också att bolaget är i ett otroligt spännande läge, inte minst med tanke på hur lågt värderad aktien är.

– Värderingen ligger på 4 miljoner kronor, med en teckningskurs på 20 öre per aktie. Samtidigt finns det 7 miljoner i kassan och vi är helt skuldfria. Dessutom så har vi ägandet i oljefältet och verksamheten där tjänade 11 miljoner kronor förra året. Den erfarna investeraren ser snabbt att det mer än väl finns täckning för värderingen i emissionen.

Presenteras av

Nyemissionen i korthet

– Teckningstid 19 oktober – 17 november 2016

– Nyemissionen kan tillföra högst cirka 22 miljoner kronor

– Emissionen ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 6 nya aktier

– Även nya aktieägare kan teckna.

– Styrelsen har åtagit sig att teckna cirka 35%

Läs mer på www.zhodainvestments.com

Teckna emissionen här.

 

Robert-Karlsson-small

Robert Karlsson, Zhoda Investments vd.

Redaktionen