Nu kommer Svanenmärkta fonderIntresset för hållbara fonder växer snabbt. För att hjälpa sparare att navigera bland de hållbara fonderna inför Nordisk Miljömärkning därför nu Svanenmärkning även för fonder.

Var fjärde svensk fondsparare har i dag en fond som de valt just för att den har en hållbar inriktning. För att ta tillvara på det intresset har därför Miljömärkning Sverige, som står bakom miljömärkningen Svanen, valt att införa Svanenmärkning även för fonder. Nordiska miljömärkningsnämnden klubbade förslaget om den nya märkningen under onsdagen och förväntar sig att de första Svanenmärkta fonderna kan presenteras i oktober.

För att få märkningen ska fonderna dels välja bort bolag med stor negativ miljöpåverkan och dels välja in mer hållbara bolag. Dessutom ska fonderna arbeta för att, på ett transparent sätt, påverka företag att arbeta i en hållbar riktning. Just kravet på att påverka bolag särskiljer Svanenmärkningen från många av de traditionella etiska fonderna. Därför tror Nordiska miljömärkningsnämnden också att de Svanenmärkta fonderna kan komma att innehålla företag som ofta inte uppfattas som de mest hållbara.

– Vi tror att dagens sparare och investerare är mogna för att välja fonder som påverkar företag i en mer hållbar riktning  . Vi exkluderar de företag och branscher som är längst ifrån att vara hållbara. Men vill ha med oss de företag som är på väg att ställa om till en mer hållbar produktion, säger Per Sandell projektledare Nordisk Miljömärkning, i ett pressmeddelande.   

Redaktionen