Expertpanelen: Varför ökar intresset för hållbara investeringar?Intresset för hållbara investeringar har ökat kraftigt de senaste åren med fler aktörer och ökade krav från kunder. Varför tror du att det händer nu?

peterbeckman-expertpanelen– Kunderna har generellt blivit mer medvetna och gör fler hållbara val i sin vardag. Att också göra ett medvetet val kring sitt sparande blir då mer en självklarhet. När det kommer till sparandet handlar det dessutom om pengar och avkastning, vilket fler börjar förstå. Bolag som inte ställer om mot de hållbarhetsutmaningar vi ser kommer inte bli lika lönsamma som sina konkurrenter.


alexander-jansson-cb-fonder-liten– Den främsta anledningen är att begreppsbilden har klarnat och att ett väldigt konkret exempel har vuxit fram i och med att förnybar energi snabbt har blivit ett konkurrenskraftigt  alternativ till konventionell energi i stora delar av världen. Det har lett till en ökad insikt i de rent finansiella riskerna med att vara exponerad mot stora olja-/gasreserver som potentiellt har ett för stort värde i många energibolags balansräkningar.


hanna-helgesson-liten– Jag tror det beror på en generellt större medvetenhet om att hållbarhetsfrågor är viktiga. Det gäller inte bara mat (köpa ekologiskt och rättvisemärkt) längre utan också hur våra pengar placeras. Sedan har vi också sett att fonderna inte behöver ge avkall på avkastningen för att ta den typen av hänsyn i sina placeringar.


par-lofving-dnb–  Kunder har blivit mer medvetna om de finansiella risker som hotar deras investeringar om förvaltaren underskattar bolagens hållbarhetsrisker; se BP, GlaxoSmithKline, Alstom, TeliaSonera, StoraEnso etcetera. Men främst har det att göra med ett förnyat fokus på klimatrisker i investeringar. Klimatfrågan är loket som drar hela hållbarhetståget.


peter-van-berlekom-liten–  Hållbarhet i en vidare bemärkelse är en megatrend i rullning. Många företag har anammat trenden och ser den som en value driver. Jag tror att det och inställningen i samhället i stort påverkat förvaltare och finansiella aktörer att göra ”rätt” i detta avseende. Helt enkelt att beakta den omställning som sker just nu.

GRÖN KNAPP!!

Redaktionen