Fördelarna med handel med CFD:erContract for difference (CFD)-handel ger möjlighet att diversifiera din portfölj och dra nytta av prisrörelserna på de finansiella marknaderna. Men det kommer också med sina egna risker, precis som vid alla investeringar, så det bör undersökas till fullo. Det finns många fördelar och nackdelar med CFD handel, och i den här artikeln går vi igenom några av de viktigaste för dig att tänka på.  

Vad är CFD-handel? 

Innan du börjar handla är det viktigt att förstå hur CFD-handel fungerar. Som tidigare nämnt står CFD för contract for difference och det möjliggör handel baserat på det förväntade värdet av en finansiell tillgång utan att faktiskt äga tillgången själv.  

Investerare kan spekulera i prisutvecklingen på en tillgång genom att ingå dessa finansiella kontrakt med en online-mäklare. Utväxlingen baseras på prisskillnaden mellan ingåendet av kontraktet och när det stängs, vilket återspeglar den underliggande tillgången.  

Investera på fallande och stigande marknader 

CFD:er arbetar med att förutsäga prisrörelser, vilket innebär att investerare kan använda dem för att ta en lång eller kort position på både stigande och fallande marknader. Det är enkelt att handla med en lång eller kort position med CFD-handel, eftersom det inte kräver faktiskt ägande av den underliggande tillgången och att agera på prisrörelser kan omedelbart uppnås.  

Om en investerare förväntar sig att marknaden stiger kan de ta en lång position och köpa CFD:er i syfte att dra nytta av den uppåtgående prisrörelsen. På samma sätt kan investerare ta en kort position om de förutsäger att priserna på tillgången kommer att falla, med målet att sälja.  

Tillgång till globala marknader 

CFD-handel är tillgänglig för olika instrument, såsom valutor, metaller, energi, aktier, index, valuta och kryptovalutor. Handlare har tillgång till internationella marknader vanligtvis från ett och samma konto  och möjligheten att börja med en låg första insättning. 

 Många CFD-leverantörer har förlängt öppettiderna jämfört med de traditionella finansmarknaderna, så investerare kan fortsätta handla efter att den underliggande börsen har stängt för dagen.  

Dessa utökade timmar kan dock leda till att man innehar en position över natten, vilket kan innebära en avgift om så sker. Undersök alltid den online-handelsplattform som du använder för att se till att du känner till dessa typer av avgifter i förväg.  

Handel med hävstång 

Den största fördelen med CFD-handel är att den tillåter hävstång. Detta innebär att investerare kan ha en mycket större position på marknaden, men med en mindre mängd kapital jämfört med handelns faktiska värde. Förutom marknadsexponeringen kan detta öka avkastningen från investeringen och är en mer effektiv kapitalanvändning.  

Precis som det är en av de bästa fördelarna är hävstång också en av nackdelarna med CFD-handel, eftersom det finns risk för att öka dina förluster såväl som dina vinster. Detta beror på att resultatet beräknas på positionens fulla storlek, inte på det faktiska investerade beloppet. Därför rekommenderas det alltid att undersöka och ta hänsyn till skuldsättningsgraden vid CFD-handel, och nya handlare bör försöka börja med en låg skuldsättningsgrad.  

Att känna till riskelementet och förstå den rätta balansen för hävstång är avgörande för framgångsrika investeringar och kan också minska effekterna när positionen tas i fel riktning.   

-- 

CFD-handel är en populär strategi för många erfarna investerare. Men för alla handlare som överväger CFD:er rekommenderas det alltid att förstå exakt hur de fungerar, och känna till fördelarna och nackdelarna med denna typ av handel innan du investerar.  

Presenteras av 

Redaktionen