Svensk LED-teknik redo att ta över Europa

Uni-lights lampor används bland annat för att belysa det gigantiska Slussen-projektet i Stockholm.

A Uni-light LED AB tillverkar LED-belysning som skiljer sig från andra producenter. Tack vare ett patenterat drivdon sparar lamporna energi, förbättra arbetsmiljön och kan till och med öka mjölkproduktionen hos kor med upp till 10 procent. Nu satsar bolaget stort på att expandera i Europa.

Uni-lights LED-lampor skiljer sig från andra ljuskällor på marknaden. Tekniken, som har rötter i Silicon Valley, gör lamporna mer energieffektiva, genererar ingen elektromagnetisk störning och inte heller osynligt flimmer vid höga frekvenser.

  Inga av våra lampor avger någon elektromagnetisk störning. Datorhallar, sjukhus och andra känsliga miljöer blir därmed väldigt intressanta eftersom vi är ensamma om detta. Andra LED-lampor måste kompensera med olika komponenter på sitt drivdon för att hamna på en tillåten nivå. En av våra lampor visade sig ligga 65000 gånger under den näst bästa lampan vi sett och det beror på vårt linjära drivdon, säger Uni-lights vd Björn Naumburg.

Ett stort användningsområde för bolagets lampor är djuruppfödning. Framförallt inom mjölkdjursindustrin har Uni-lights teknik rönt stora framgångar, både ekonomiskt och medialt. Genom en speciell typ av lampa, som sänker djurens melatonin-nivå, har man nämligen lyckats öka mjölkproduktionen för kor med så mycket som nio procent.

– Effekten för mjölkdjuren är spektakulär eftersom produktionen ökar så mycket, samtidigt som man får en energibesparing. Om du tänker att en ko ger 10 000 liter mjölk per år och du ökar den produktionen med 9 procent, då blir det 900 liter. En “ekobonde” får över 4 kronor litern så ökningen innebär 3 600 kronor per djur. Har man då 300 kor, ja då blir det rätt stora pengar, förklarar Björn Naumburg.

 

»Effekten för mjölkdjuren är spektakulär eftersom produktionen ökar så mycket, samtidigt som man får en energibesparing«

Läs mer om Uni-lights unika teknik.

Liknande resultat har man också kunnat uppmäta när det gäller uppfödningen av kycklingar och köttdjur. Köttdjuren visade sig exempelvis växa 12-15 procent mer under en tvåårsperiod med hjälp av ljus. Dessa potentiella resultat gör att Uni-light förväntas växa snabbt i både Storbritannien och Norden liksom i  flera andra länder där man inlett kommersiella aktiviteter.  Innan sommaren genomförde företaget en fulltecknad nyemission och listade aktien på NGM för att finansiera den nu pågående expansionen.

De två primära marknaderna man siktar på är Frankrike och Tyskland. Efter att ha deltagit i jordbruksmässan i Rennes i september har man nu också tecknat avtal med en distributör på den franska marknaden. Efter jordbruksmässan i Hannover i november, som är en av världens största, hoppas Björn Naumburg på en liknande utveckling i Tyskland.

– Vi har redan ett 20-tal möten inbokade och arbetar inför mässan mot ett 70-tal olika företag, säger Björn Naumburg.

 

»Människan påverkas mycket av ljusflimmer. Man förlorar koncentrationsförmågan, man får ont i huvudet och man får ögonbesvär«

Men även om det är jordbrukssektorn som fått mest uppmärksamhet på senare tid tror Björn Naumburg att det finns lika stor potential inom andra industrier. Uni-lights lampor erbjuder nämligen fler unika egenskaper. Utöver minskad elförbrukningen och frånvaro av elektromagnetisk strålningen är lamporna nämligen också flimmerfria.  Just flimret lyfter han fram som en faktor där forskning från bland annat Lunds Universitet visar på de skadliga effekterna från osynligt flimmer, vilket är allmänt förekommande inom både LED- och konventionell belysning.

– Den här forskningsrapporten från Lund, som ska publiceras i början på nästa år, kommer påvisa att människan påverkas mycket av ljusflimmer. Man förlorar koncentrationsförmågan, man får ont i huvudet och man får ögonbesvär. Vi ser ju inte flimret eftersom det äger rum vid höga frekvenser men många LED-lampor har mellan 10 och 50 procent flimmer.

Genom sitt unika drivdon kan Uni-lights lampor däremot producera ett ljus som har mindre än 0,3 procents flimmer, även vid dimring. När kunskapen om flimrets negativa effekter växer tror Björn Naumburg därför att intresset för deras unika teknik kommer bli ännu större.

Presenteras av

logo

 

  • Designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader.
  • Har patenterad teknik och egen FOU i USA i världsklass.
  • Omsättning: 2014: 1 milj SEK, 2015: 2,7 milj SEK.
  • Noterade på NGM Nordic MTF under kortnamnet ULED

Läs mer på: unilight.se

Björn Naumburg, vd för Uni-light.

Redaktionen