Grön obligationsfond ger både makt och avkastning till spararnaGröna obligationer är ett helt nytt sätt att investera i klimatomställningen utan att göra avkall på den finansiella avkastningen. Storebrand/SPP är en av världens första och största placerare inom gröna obligationer och SPP Grön Obligationsfond gör det möjligt för alla att placera på en marknad som bara institutioner kommer åt idag.

SPP startade sin gröna obligationsfond förra året med målet att ge privata investerare tillgång till en attraktiv marknad som tidigare bara varit öppen för institutionella investerare. Genom att investera i obligationer kopplade till klimatsmarta projekt skapade man en fond för sparare som både vill ha en god avkastning och samtidigt är måna om vart pengarna placeras. 

– Rent finansiellt så är den som vilken konservativ företagskreditfond som helst och den ger en väldigt bra avkastning. I det ”mellanlånga” obligationssegmentet så har den klarat sig väldigt bra och sedan det här årets början så toppar den Morningstars avkastningslista, berättar fondens förvaltare Helena Lindahl.  

 

»Om man väljer företag som positionerar sig för att världen förändras, då hamnar man rätt«

 

Fonden placerar sina pengar i olika typer av projekt som alla har ett miljö- och klimatfokus. Det kan vara sol- och vindenergi, klimatsmarta fastighetsprojekt eller vattenreningsprojekt. Enligt Helena Lindahl ser man också att intresset för den här typen miljöinvesteringar växer generellt sett på marknaden. Dels beror det på att kommuner, landsting och stiftelser ställer krav på att deras pengar måste placeras med hänsyn till miljön. Men lika viktigt är det faktum att företag som satsar på miljöprojekt ses som framtidens vinnare.

– Om man väljer företag som positionerar sig för att världen förändras, då hamnar man rätt. På det sättet kan vi generera en bra avkastning för våra placerare, säger Helena Lindahl.

Mijöavtal ger extra skjuts

Den här utvecklingen har också fått ytterligare en skjuts genom klimatavtalet som skrevs under i Paris förra året. Helena Lindahl ser avtalet som ett tydligt tecken på att både politiker och näringsliv nu ska gå från att prata om klimathotet till att faktiskt genomföra projekt som gör något åt det. I den miljön spelar fonder som SPP Grön Obligationsfond en viktig roll genom att ge sparare en möjlighet att påverka genom att placera sina pengar i just dessa projekt.

 

»Folk måste bli medvetna om att man har en otrolig makt att påverka den här utvecklingen genom sina pensionspengar«

 


Läs mer om Grön Obligationsfond här. 

Helena Lindahls förhoppning är därför att fler sparare ska förstå vilken makt de faktiskt har när de placerar exempelvis sina spar- och pensionspengar. Och att man kan göra en klimatsmart investering som faktiskt ger än bättre avkastning än alternativen.

– Folk är väldigt duktiga och angelägna om att köpa ekologisk mjölk. Då gör man ett 12 kronors beslut i mjölkdisken. Men med din tjänstepension kan du göra motsvarande impact, men då motsvarande en hel lastbil med ekologisk mjölk. Folk måste bli medvetna om att man har en otrolig makt att påverka den här utvecklingen genom sina pensionspengar. För mig är en grön obligationsfond det bästa man kan göra detta på och samtidigt få en avkastning som till och med slår liknande traditionella obligationsfonder.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SPP Fonders/Storebrands månadsbrev!

Genom vårt månadsbrev får du regelbundet uppdateringar om de finansiella marknaderna och om våra fonder direkt till din mail.

Presenteras av

SPPlogga
Hemsida: www.spp.se

 

SPP Grön Obligationsfond ger dig:

• En möjlighet att investera i klimatomställningen

• En aktivt förvaltad räntefond med hållbarhetsfokus

• En fossilfri investering

• Ett fondsparande till en låg förvaltningsavgift

• En långsiktig värdetillväxt

Årlig avgift: 0,31%

Startdatum: 2015-03-02.

Läs hållbarhetsprofilen för SPP Grön Obligationsfond

Basfakta Grön Obligationsfond

Läs mer om SPP Fonder här. 

Helena Lindahl, förvaltare för SPP Grön Obligationsfond.

Läs mer:

Fossilfria indexnära fonder kombinerar det bästa av två världar
Fossilfria indexnära fonder kombinerar det bästa av två världar

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som du placerar i fonden kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För ytterligare information om fonden besök www.sppfonder.se, där hittar du också faktablad och informationsbroschyr.

Redaktionen