Så påverkar Brexit dina investeringarFörra onsdagen skrev Storbritanniens premiärminister Theresa May under brevet som officiellt sätter igång förhandlingarna om hur Brexit ska gå till. Frågan är hur det påverkar dina investeringar?

Det var i juni 2016 som britterna, till mångas förvåning, röstade för att landet skulle lämna EU. Vad har då hänt sedan dess ekonomiskt?

- Många bedömare anser att Brexit inte hade så allvarliga konsekvenser för varken Storbritannien eller Europa som befarats, säger Pablo Bernengo, investeringschef på kapitalförvaltaren Öhman.

- Och kortsiktigt stämmer det, men faktum är att Brexit inte har skett ännu och att flera faktorer har hjälpt Storbritanniens ekonomi det senaste året.

Dels föll pundet kraftigt efter omröstningen, något som har gynnat landets export. Dels stimulerade Bank of England kraftfullt i efterdyningarna av det överraskande resultatet, samtidigt som den globala tillväxtcykeln bottnade kring halvårsskiftet och började ta fart efter en avmattningsperiod på cirka 18 månader.

- Dessutom fanns en förväntan om att en ”mjuk” Brexit” var det mest sannolika utfallet, vilket med tiden har visat sig mindre och mindre sannolikt.

Vad som väntar nu är en förhandling som initierade bedömare anser har små chanser att landa väl.

- Två år är för kort tid för att få en övergripande och genomarbetad överenskommelse på plats givet den enorma komplexiteten som omgärdar en förhandling av den här omfattningen. 

Även Sverige påverkas
Kostnaden för en ”dålig” överenskommelse eller ingen överenskommelse alls kommer enligt Pablo Bernengo att blir avsevärt högre för Storbritannien än för EU. Men även svensk ekonomi kommer att påverkas.

- Storbritannien är vår femte största handelspartner och total handel inklusive direktinvesteringar mellan länderna uppgår till cirka 160 miljarder kronor vilket motsvarar cirka fyra procent av svensk BNP. På sikt kommer antingen nya vägar för befintliga relationer att hittas eller ersättas med nya men initialt så kommer detta sannolikt att innebära en del utmaningar för svensk ekonomi.

De branscher som kommer att påverkas mest av Brexit, ur ett europeiskt perspektiv, blir förmodligen läkemedel, telekom, dagligvaror och inte minst finans.

- Exakt hur är svårt att säga i dagsläget eftersom det beror på hur förhandlingarna utvecklar sig. Exempelvis finanssektorn är en sektor som det framför allt ligger i Storbritanniens intresse att få ett gynnsamt utfall för, medan flera länder i Europa kan se möjligheter i att den brittiska finanssektorn tappar accessen till den inre marknaden.

Problem att vänta
Men Pablo Bernengo påpekar att både Storbritannien och övriga EU har mer att vinna på att komma överens även om förutsättningarna just nu inte är optimala.

- På lång sikt tenderar saker och ting att lösa sig, men vägen dit kan bli lång och kantad av både förutsägbara och mindre förutsägbara problem. Med tiden kommer sannolikt den nuvarande relativt infekterade stämningen ersättas av en mer pragmatisk hållning men det kan ta tid och saker och ting kanske måste nå någon form av botten innan det kan bli bättre.

Och de som drabbas hårdast på vägen dit är enligt Pablo Bernengo förmodligen brittiska företag.

- Andra marknader påverkas av en mängd andra faktorer utöver Brexit. Om förhandlingarna pekar på att ingen överenskommelse verkar trolig under kommande månader lär brittiska tillgångar vid något läge prisa in detta till fullo. Det betyder sannolikt ett svagare pund, högre brittiska obligationsräntor och lägre aktiekurser, framför allt för småbolag med större inhemsk exponering.Karin Aase

Ekonomijournalist