Växande intresse för svensk solvärme i Kina

Joakim Byström presenterar Absolicons solfångare för Asian Development Bank och delstatsregeringen i provinsen Hunan under Low Carbon Technology Summit i Changsha i oktober förra året.

Kinas senaste femårsplan har ökat pressen på den kinesiska industrin att satsa på förnybara energikällor. På svenska Absolicon, som är världsledande inom industriell solvärme, märker man av det ökade intresset och planerar för en produktionslinje för koncentrerande solfångare i Kina.

När den kinesiska regeringen presenterade sin femårsplan för åren 2016-2020, stod miljön i fokus. I planen slog regeringen fast att både landets energikonsumtion och koldioxidutsläpp skulle minska kraftigt under de kommande fem åren. För den kinesiska industrin innebär detta att man nu får allt starkare krav på sig att överge fossila bränslen och istället hitta förnybara energilösningar.

– Det står inte bara i policydokument utan energiföretagen vi pratar med säger också att myndigheterna nu kräver att det som man tidigare använde kol till måste ersättas med solenergi, säger Joakim Byström, vd för Absolicon.

En av de förnybara energikällor som nu förutspås ett lyft är solenergin. Enligt Joakim Byström har Kina lång erfarenhet av solenergi och landet är redan världens största marknad för solvärme, som idag i första hand används för varmvatten i hushåll. Utmaningen nu handlar därför om att utveckla solvärmelösningar som också kan möta industrins behov. Enligt IEA kommer världens industriföretag nämligen att investera 3 000 miljarder kronor i solvärmedrivna processer fram till 2050 – och Kina utgör den absolut största marknaden.

 

»Industrin behöver ångan och då är det Absolicon man vänder sig till. Vi är ett av en handfull företag som kan leverera den här typen av lösningar«

Läs mer om Absolicons solfångarteknik. 

För Absolicon innebär detta enorma möjligheter då bolaget är världsledande inom just industriell solvärme. Deras lösning på bygger på små paraboliska solfångare som koncentrera solljuset och kan monteras uppe på industritak. Solfångarna kan sedan anpassas för att exempelvis skapa solånga till industriella processer.

– De flesta andra lösningar är stora och klumpiga installationer. Våra solfångare är anpassade för att ställas upp på ett tak för att producera ånga för industriella tillämpning och de är dessutom lätta att anpassa för olika individuella behov, berättar Joakim Byström.

Under det senaste året har Absolicon därför lagt ett allt större fokus på Kina. I Sichuanprovinsen har ett industriföretag och ett energirådgivningsföretag, med provinsledningens stöd bildat ett ”joint venture" för att förvärva en produktionslina av Absolicon, en affär om 20-25 miljoner kronor. De två kinesiska företagen uppger att underskrivet avtal och första betalning skall kunna komma innan årets slut. Utöver denna affär har Absolicon dessutom kontakter med andra kinesiska intressenter i andra delar av Kina, som också är intresserade av produktionslinor.

Denna första affär i Kina ser Joakim Byström som ett mycket viktigt steg i Absolicons utveckling. Kina är centrum för världens tillverkningsindustri och därmed också centrum för de kunder som Absolicons lösning riktar sig till. Därför är han också mycket nöjd med att Kina visar ett så stort intresse för Absolicons teknologi. Som ett exempel nämner Joakim Byström att Asian Development Bank i oktober bjöd in Absolicon, som ett av 50 bolag, för att presentera sin teknologi på Asia-Pacific Summit on Low Carbon Technology i staden Changsha i Kina.

– Industrin behöver ångan och då är det Absolicon man vänder sig till. Vi är ett av en handfull företag som kan leverera den här typen av lösningar.

Läs mer om Absolicons utveckling i Kina.

Presenteras av

Absolicon-solar-collector-Logo_4col_tone1-300x51
Absolicon är en världsledande leverantör av koncentrerade solfångare. Genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem som genererar förnyelsebar energi i olika former bidrar vi till att lösa världens energiproblem.

Läs mer om Absolicon här.

Bolagets aktie handlas på Akitetorget.

Joakim Byström, vd för Absolicon.

Redaktionen