Nya framsteg för svenskt skogsbolag i Panama

Ett fraktfartyg på väg genom en av Panamakanalens slussar .

Omställningen, från skogsägare till brett miljöbolag, har visat sig lyckosam för svenska Green Growth Nordic. Bolagets skogsverksamhet i Panama presenterar nu nya inkomstkällor samtidigt som deras kvarvarande mark ökar i värde.
– Det är en väldigt spännande tid för bolaget, säger vd Timo Lehtonen.

Green Growth Nordics verksamhet består idag av två ben. I Sverige arbetar dotterbolaget Avfallsekonomi med att utveckla miljöbaserade projekt och i Panama har dotterbolaget Forwood investerat i teakodlingar sedan 2002. De senaste åren har dock verksamheten i Panama genomgått en stor omställning, från att äga skog till att istället förvalta den.

Bakgrunden till omställningen är att bolaget under många år byggt upp en unik kompetens kring hållbar skogsförvaltning i Panama, med som mest 130 anställda. Men samtidigt som bolaget byggt upp dessa tillgångar har det tagit lång tid att få avkastning på investeringarna – det tar nämligen minst 20 år för skogen att växa klart så att den kan avverkas. Lösningen blev därför att sälja av 2/3 av skogsinnehavet till en amerikansk fond och sedan sköta förvaltningen av den skogen.

  Det är samma personal som gör samma jobb men nu får vi betalt för det, berättar Green Growth Nordics vd Timo Lehtonen.

Med de maskiner och den personal som man har på plats i Panama siktar Forwood nu på att expandera sitt arbete med att förvalta skog åt andra skogsägare i landet. På så vis får bolaget den stadiga intäktsström som de tidigare saknat och diskussioner om framtida förvaltning av mer än 3500 hektar förs nu med ett antal skogsägare.

Men Green Growth Nordic har också hittat andra sätt att bredda Forwoods verksamhet i Panama. Ett aktuellt exempel på detta är att bolaget under 2017 planerar att köpa in drygt 1100 kor som ska ”gräsklippa” bolagets teakplanteringar. På så vis kommer bolaget sänka kostnaderna för gräsröjning, samtidigt som biffkorna kommer att generera en årlig avkastning överstigande 30 procent.

Läs mer om Green Growth Nordics verksamhet i Panama.

Ökat värde på kvarvarande mark

Ännu en spännande utveckling för Green Growth Nordic är att värdet på marken man fortfarande äger i Panama fortsätter att öka. I december förra året genomfördes nämligen en värdering av bolagets 750 hektar mark i Panama och värderingsinstitutet uppskattade värdet till 61,5 miljoner kronor. Samma mark hade 2013 (givet samma växelkurs) ett värde på 37 miljoner kronor.

En viktig anledning till att värdet på marken fortsätter att öka är dess läge. Majoriteten av marken ligger nämligen nära den snabbväxande huvudstaden Panama City, med goda vägförbindelser till staden. På grund av detta blir bolagets mark allt mer attraktiv för husbyggande och bolaget har redan börjat planera för att sälja av delar av marken för bostadsprojekt.

Enligt bolaget kan ungefär 10 procent av de 750 hektaren utvecklas till bostadsområde och säljas av inom de närmsta fem åren. Vid nuvarande dollarkurs beräknas den försäljningen inbringa cirka 60 miljoner kronor och vid en framgångsrik utveckling finns ytterligare 200 hektar attraktiv byggbar mark att förädla. För moderbolaget Green Growth Nordics vd, Timo Lehtonen, innebär alla dessa faktorer sammantaget att läget för företagets verksamhet i Panama är ljusare än någonsin – med både växande tillgångar och stadiga inkomstkällor.

  Bolaget har en kassa på ca 60 miljoner och är skuldfritt. Utöver det så äger moderbolaget Green Growth Nordic dessutom skogstillgångar, maskiner och byggnader. Green Growths aktie handlas på Mangoldlistan samt via Avanza och Nordnet och hittas under inofficiella aktier i SvD och Dagens Industri.

Presenteras av


Green Growth Nordic är verksamt genom sitt dotterföretag Forwood med att förvalta och förädla mark och teakplanteringar i Panama. Bolaget utför planterings-, avverknings- och förvaltningsuppdrag åt institutionella skogsägare i Centralamerika. 

Bolaget Avfallsekonomi är ett nybildat helägt dotterbolag under Green Growth Nordics nya affärsidé att arbeta med miljöbaserade projekt i Sverige. Bolagets första projekt är försäljning av avfallsbehållaren Garby.

Bolaget har drygt 1000 aktieägare och aktien handlas på Mangoldlistan samt via Avanza och Nordnet.

Läs mer på www.greengrowthnordic.se

Timo Lehtonen vd för Green Growth Nordic AB.

Redaktionen