”Det är en marknad som har växt och det har investerarna märkt”Svenska LifeAssays, som är specialiserade på diagnosverktyg för veterinärer, kan se tillbaka på ett lyckat 2016. Med en övertecknad nyemission, internationell expansion och en uppmärksammad cancerstudie i ryggen har bolaget ökat medvetenheten om sina produkter och lyft försäljningssiffrorna.

Genom LifeAssays teknik får veterinärer ett effektivt verktyg för att upptäcka infektioner. Tekniken bygger på så kallade snabbsänke-mätningar, där man kan identifiera en infektion genom att avläsa förekomsten av ett visst protein. Dessa mätningar är i dag vanliga inom vården men är mer sällsynta på veterinärmarknaden. Dessutom använder sig LifeAssays av en unik lösning som även visar mängden av protein, vilket i sin tur hjälper veterinären att se hur allvarlig infektionen är.

LifeAssays har utvecklat den här tekniken sedan år 2000 men det är först de senaste åren som försäljningen verkligen tagit fart. 2015 avslutades med bolagets bästa försäljningsmånad någonsin och framgången har fortsatt även under 2016.

– Vår försäljning har ökat, delvis på grund av att vi själva tagit över den nordiska försäljningen vilket innebär att vi får större marginaler. Men försäljningen har också ökat sett till antal instrument, säger vd Anders Ingvarsson.

Det är inte heller bara i Norden som försäljningen pekar uppåt. Sedan några år tillbaka har LifeAssays också siktet inställt på den växande veterinärmarknaden i Asien, där man etablerat sig i både Korea och Kina. Den stora globala potentialen återspeglades även i det intresse som bolaget fick när de genomförde en nyemission i våras. Emissionen skulle ta in pengar just för att finansera den ökade global närvaron och blev tecknad till 146 procent.

– Det är en marknad som har växt och det har investerarna märkt. När vi började titta på Kina för några år sedan så tror jag att det fanns 3 000 klinker nu är man uppe i 12 000. Det finns en stor stor potential för oss i Kina, säger Anders Ingvarsson.

Läs mer om Life Assays utveckling här.

Ytterligare en orsak till att fler fått upp ögonen för bolaget är en omtalad cancerstudie där LifeAssays teknik använts. I studien, som drivs av australiensiska forskare, undersöks en ny metod för att behandla cancer på hundar. Behandlingsmetoden bygger på att hjälpa hundarnas eget immunförsvar att bekämpa tumörerna och LifeAssays har bidragit med ett verktyg för att mäta immunförsvarets aktivitet. Studien har hittills haft lovande resultat och för LifeAssays har det varit ett viktigt tillfälle att visa upp styrkan i deras teknik.

Under 2017 hoppas LifeAssays också kunna presentera nästa innovation som ska hjälpa bolaget att växa. Vid årsskiftet köpte man nämligen upp ett finskt bolag som utvecklar enkla engångstester, baserade på liknande teknik som LifeAssays. Förhoppningen är nu att man ska kunna lansera ett test som kan mäta infektioner lika effektivt som LifeAssays stationära teknik men som får plats i fickan.

– Vi har redan flyttat tekniken från det centrala labbet. De produkter vi har idag gör att man enkelt kan genomföra tester på en mindre klinik och nu ska man i princip själv kunna göra ett blodprov på sin hund där hemma. Tekniken har en bra potential på veterinärsidan men borde också vara oerhört intressant för human-diagnostiska företag ta till marknaden, berättar Anders Ingvarsson.

Läs mer om Life Assays teknik här.

Presenteras av

logo-top
LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA).

Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin.

För mer detaljer se www.lifeassays.com

anders_ingvarsson_2

Anders Ingvarsson, vd för LifeAssays.

Redaktionen