Micropos Medical klara för marknadenMedicinteknikföretaget Micropos Medical står inför fullskalig introduktion på marknaden med sin utrustning för precisionsstyrd strålbehandling av prostatatumörer. Nu är inte bara den egna teknikutvecklingen klar. Också de yttre förutsättningarna för klinisk användning är på plats på många kliniker.

–Nu går vi från sponsrad till semikommersiell användning av RayPilot® som kan sägas vara ett kikarsikte som säkerställer att strålning görs på rätt ställe vid prostatacancerbehandling. Vi har kunnat börja ta betalt för förbrukningsvaran i systemet, säger Micropos Medicals vd Tomas Gustafsson.

Micropos Medical AB (publ) grundades 2003 av ett internationellt team av fyra erfarna onkologer och affärsinkubatorn Chalmers Innovation i Göteborg.

Bolaget har tagit fram RayPilot som är ett tillbehör till befintlig strålbehandlingsapparatur och som skall möjliggöra precisionsbehandling av ett flertal cancertyper. Aktien i Micropos handlas sedan 2009 på AktieTorget.

Sparar kringliggande vävnad

RayPilot är ett system för realtidspositionering av prostata, som syftar till att göra strålbehandling exaktare och därmed minska risken för impotens, urinvägsbesvär och tarmblödningar som idag är vanligt förekommande.

Undersökningar pågår nu där RayPilot möjliggör att effektivisera behandlingen genom att minska behandlingstiden från ca åtta veckor till en vecka. Detta kan underlätta mycket för patienten samtidigt som det kan spara enormt mycket pengar och resurser för sjukvården.

Tomas Gustafsson förklarar att problematiken vid strålbehandling är att organ som ska strålas kan röra på sig under behandlingen på grund av att patienten andas, har svårt att ligga helt stilla och att andra organ i närheten rör sig. Denna rörelse kan normalt inte detekteras vid dagens strålbehandling.

RayPilot kan liknas vid ett GPS-system som före och under varje strålningstillfälle i realtid 30 gånger i sekunden lokaliserar och exakt anger tumörens position utan användning av skadlig röntgenstrålning. Strålningen kan anpassas för att hela tiden stråla på rätt ställe och inte ”skjuta bredvid målet” och därmed sparas den friska omkringliggande vävnaden.

–Genom att exakt veta var tumören är belägen, även under tiden som behandlingen pågår, kan man potentiellt öka prostatacancerpatientens botningsgrad, minska biverkningarna och få ner antalet behandlingar från ett 40-tal till cirka fem stycken, säger Tomas Gustafsson.

Fler cancertyper på tur

Systemet består av en sändare som placeras i prostata, en mottagarenhet som placeras på det ordinarie behandlingsbordet samt en mjukvara som personalen interagerar med. I framtida applikationer skall användningsområdet för RayPilot breddas till att kunna användas vid precisionsbehandling av andra tumörgrupper samt innehålla funktioner för uppföljning och kvalitetssäkring av behandlingen.

- Marknaden har först nu börjat efterfråga realtidslokalisering av tumören och vi har under tiden kunnat samla klinisk erfarenhet och samtidigt utöka funktionaliteten, till exempel kunde vi tidigare i år stolt tillkännage en integration med världens största strålbehandlingstillverkare Varian vilket har mottagits mycket positivt av marknaden.

RayPilot har varit i klinisk drift sedan 2010 bland annat vid Karolinska Universitetssjukhuset samt på sjukhus i Tyskland och Italien. Nya kunder under året har varit Universitetssjukhusen i Tammerfors och Helsingfors samt Dijon i Frankrike. Produkten står nu inför full kommersialisering.

Bilden visar Elektas senaste linjäraccelerator Versa HD utrustad med Brainlab ExacTrac samt Micropos RayPilot® för realtidslokalisering av prostata vid strålbehandling av cancer.

Micropos Medical

Micropos-logo
Micropos Medical har distributörer i Tyskland, Frankrike, Italien, Holland, Belgien, Schweiz och Österrike.

Aktien i Micropos Medical handlas sedan december 2009 på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Största aktieägare är:
Brohuvudet AB, Almi Invest Västsverige AB, Hans Sköld, Bo Lennernäs med bolag och Innovationsbron.

Totalt antal aktieägare: Drygt 1200.

Micropos grundades 2003 på Chalmers Innovation som utsetts till Europas tredje och världens sjunde bästa affärsinkubator.

www.micropos.se


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen