Nyemission för spännande parkeringstjänstNext Invest ska genomföra en omfattande lansering av parkeringsverktyget ApParkingSpot under 2017. Därför gör företaget en nyemission av aktier för att sprida ägandet och ta in kapital för marknadsföringen. Idén är att möjliggöra smidig uthyrning av lediga parkeringsplatser.

–Bolagets affärsidé är att förmedla kontakt och arrangera betalningsströmmar mellan uthyrare av p-platser och de som vill hyra en p-plats, säger Sasa Farkas, vd och medgrundare i ApParkingSpot. Det handlar om en färdigutvecklad tjänst, klar att användas.

–I Sverige har vi egentligen fem parkeringsplatser per bil, men dessa utnyttjas ofta väldigt dåligt. Särskilt i storstäderna är bristen i praktiken skriande. Vår plattform (web + app) skapar grund för ett effektivare utnyttjande och möjligheten att tjäna pengar på annars outnyttjade parkeringsplatser. Personer, företag, organisationer och fastighetsägare kan på ett enkelt sätt hyra ut parkeringsplatser som är lediga vissa timmar under dygnet eller veckan eller som aldrig utnyttjas och sammanföras med personer som vill hyra en p-plats per timma eller dygn.

–Vi vill göra det möjligt att utnyttja parkeringsplatser på ett bättre sätt, ungefär som AirBnB fungerar när det gäller bostäder. En skillnad är att det inte är förknippat med några större risker att hyra ut en parkeringsplats, säger Sasa Farkas.

–Tänk så smidigt att veta att det finns en parkeringsplats som väntar på en, att tas direkt till platsen och slippa köra runt och leta, antingen du är ute i affärer eller ska besöka en rock-konsert.

Läs mer om tjänsten här.

Bokning och betalning i ett

Systemet består av en nedladdningsbar app för smartphone samt en hemsida. Den som har en parkeringsplats att hyra ut lägger ut den genom att lägga upp ett användarkonto på hemsidan. Uthyraren anger var platsen finns samt eventuellt foto och pris för att hyra den. Användaren, den som vill hyra en plats, laddar ner appen i telefonen, lägger upp ett användarkonto och kan enkelt söka efter lediga platser. Telefonens gps noterar var användaren befinner sig och visar på en karta de platser som finns i närheten. Användaren kopplar ett kreditkort till sitt konto och betalar hyran. Betalningen sköts via den globala transaktionstjänsten Stripe. Uthyraren får automatiskt sin ersättning med avdrag för 20 procent som tillfaller ApParkingSpot.

Läs mer om bolagets nyemission här.

Bygger upp ett bestånd av p-platser

Idén till detta parkeringsverktyg har utvecklats av Erik Glitterstam och Sasa Farkas tillsammans med ett team av programmerare. I planen finns flera funktioner som kommer läggas till, t ex möjligheten att erbjuda laddningsabonnemang för elbilar.

–Inledande lansering genomfördes hösten 2016, men nu går vi ut på bredare front för att göra appen känd, säger Sasa Farkas. Vi har redan omkring 1000 registrerade användare och ett 100-tal platser. Det gäller att göra tjänsten känd och bygga upp ett bestånd av p-platser. Vi börjar i Stockholm, men kommer att satsa i stad efter stad, annars tröttnar användarna om det inte finns tillräckligt med platser som hyrs ut respektive tillräckligt med användare som vill hyra.

ApParkingSpot är en del av CleanTech Scandianavias Accelerator, Drive Sweden som tillsammans med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) samarbetar på forskningsprojektet ”Delningsekonomin – en innovation för hållbara transporter”

–Vi vill omdefiniera sätt hur folk ser på mobiliteten och parkeringar genom bättre utnyttjande av befintliga platser och möjlighet att förboka sin parkeringsplats och navigeras till den. Delningsekonomin och effektivisering är ett faktum och frågan är mer hur snabbt vi implementerar det.

Presenteras av 

apparkingspot1

Fakta nyemission:

Nyemission är öppen för alla och envar i onoterade Next Invest i Stockholm AB

Totalt högst 5 000 000 aktier.

Pris per aktie: 80 öre. Kan tecknas i poster om 5000 stycken, motsvarande 4 000 kronor.

Anmälningssedel finns för nedladdning på bolagets hemsida www.nextinvest.se eller via Eminova Fondkommission Eminova.se

Teckningstid: 2 - 23 maj 2017.

Investeringsmemorandum

Redaktionen