Svenskt pumpföretag vädrar morgonluft i Kina

Shanghai är en av de städer som haft stora problem med smog.

När Kinas regering nu satsar miljarder på att bekämpa den giftiga smoggen innebär det stora möjligheter för pumpföretaget Xavitech. Efterfrågan på deras unika pumpar växer inom både industri, medicin- och miljöteknik och bolaget genomför nu en nyemission för att utveckla sitt nätverk av distributörer.   

Det senaste decenniet har luftföroreningar, eller smog, blivit ett nästan ohanterligt problem i Kina. I många städer har utsläpp gjort luften direkt farlig och smoggen hotar idag både folkhälsan och den ekonomiska utvecklingen i landet.

För att bekämpa smoggen genomförs nu också stora insatser i Kina och regeringen har avsatt 163 miljarder dollar för att halvera utsläppen av organiska föreningar fram till år 2017. För det svenska pumpföretaget Xavitech, som är specialiserade på mikropumpar som används vid gasanalys, innebär detta en enorm ny marknad

  – Kinas regering satsar jättemycket pengar på att förbättra luften och för att göra det så måste man ju kunna mäta förändringarna och det är där vi kommer in i bilden. Vi jobbar med ett antal av de större leverantörerna för just sådana instrument i Kina, säger Xavitechs vd Jonathan Grip.

Xavitechs största marknad har hittills varit pumpar för medicinteknisk gasanalys. Men de senaste åren har man breddat sig även mot industriella och miljötekniska applikationer, där det finns ett stort behov av avancerade pumpar för noggranna gasanalyser. Enligt Jonathan Grip ser man framförallt på miljösidan en växande efterfrågan där Xavitechs unika teknik ger dem stora fördelar mot konkurenterna.

– Den största skillnaden rent tekniskt är att vi inte har några lager i våra pumpar. Det gör att vi får en livslängd som är betydligt längre än våra konkurrenter. Dessutom har varje pump en inbyggd ”microkontroller”. Det gör att vi kan känna av tryck med pumpen och reglera flöden baserat på tryckförändringar, där våra konkurrenter skulle behöva en extern trycksensor för att göra det, förklarar Jonathan Grip.

»Vi ser en jättespännande framtid i Kina just nu ... Där ser vi en jättespännande tillväxt och det är väldigt stora volymer«

Nyemission för att stärka försäljningen

Xavitechs affärsmodell bygger på OEM-försäljning, där man säljer pumparna till en tillverkare som sedan bygger in dem i en slutprodukt. Xavitechs pumpar finns idag i ett flertal sådana produkter som är lanserade på marknaden eller är i lanseringsfasen och potentialen för Xavitech, för bara de produkterna, är cirka 75 miljoner kronor. Dessutom är man i uppstartsfasen av flera andra projekt med stor potential. OEM-försäljningen kan således ge upphov till stora volymer men processen är också ofta lång, från försäljning av ett första prov till att slutprodukten lanseras och volymerna ökar.

För att underlätta försäljningen och etableringen på nya marknader har Xavitech därför tagit ett strategiskt beslut om att går från direktförsäljning till försäljning genom distributörer. En strategi som man påbörjade i Kina och som nu implementeras även på andra marknader. För att kunna arbeta hållbart med det här distributörsnätverket och även vidareutveckla produkten genomför Xavitech nu också en nyemission. Att ta in nya pengar ser Jonathan Grip som en viktig förutsättning för att ta tillvara på det momentum som bolaget nu byggt upp.

– Vi ser en jättespännande framtid i Kina just nu och vi är inne i en fas där vi är inkonstruerade i flera produkter. Där ser vi en jättespännande tillväxt och det är väldigt stora volymer.

Läs mer om nyemissionen och teckna här.

 

Presenteras av

Fakta Nyemission:

Teckningsperiod:12 maj 2016 - 31 maj 2016

Lista: Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp: 2,80 Mkr + 0,78 Mkr

Teckningskurs: 10 kr

Avstämningsdag: 9 maj 2016

Värdering: 22,4 Mkr pre-money

Läs mer om emissionen: www.xavitech.com

Jonathan Grip, vd för Xavitech.

En av Xavitechs unika pumpar.

Redaktionen