Kretsloppsodling ger chans till aktieaffärPeckas Naturodlingar i Härnösand öppnar för investeringar i Sveriges första kretsloppsodling för grönsaker och fisk. Planen är att på sikt etablera anläggningar i stor skala i storstadsområdena.

Det handlar om en helt ny typ av kretsloppsodling där tomater och regnbågslax ska odlas i ett system som ger miljö- och energifördelar.

–Det här är ett klimatsmart sätt att odla. Det bygger på 20 års erfarenhet och forskning. Efterfrågan på premiumprodukter ökar med 20-tals procent varje år. Vi befinner oss i en marknad som växer och vi kommer att sörja för att det finns svenskodlade tomater året runt, säger Hugo Wikström, vd i Peckas Naturodlingar AB.

Växter och fisk i samverkan

Hållbarhetstanken grundar sig i upplägget att fisken ger näring till växterna och växterna i sin tur renar vattnet åt fiskarna.

Kretsloppsodlingen (akvaponi) fungerar så här: Odlingsanläggningen består av en fiskbassäng och ett växthus. Foder tillförs fisken, det näringsrika vattnet från fisken leds över till en grusbädd med tomatplantor. Tomaterna tar upp näringen samtidigt som bakterier i grusbädden renar vattnet. Det renade vattnet syresätts och återförs till fisken. Det sker inga som helst utsläpp av avloppsvatten. Däremot dunstar en del utöver att växterna tar upp vatten. Sammantaget behöver ytterst lite vatten tillföras systemet. 1 kilo fiskfoder ger 1 – 1,1 kilo fisk och 10 – 12 kilo grönsaker.

Den första av flera anläggningar

Det ligger i tiden att köpa lokalt och äta hälsosamt. De svenska konsumenterna är beredda att betala för bra kvalitet på ett sätt som aldrig förr. Efter 20 år av experiment med kretsloppsodling växlar företaget nu upp till storskalig produktion av bra livsmedel. Det mesta som går att pröva har prövats när det gäller fiskarter, olika typer av grönsaker och olika sätt att sköta odlingen. De ska odlas på ett hållbart sätt och distribueras tıll konsumenter i närområdet.

–Vi bygger vår första anläggning i Västernorrland och parallellt projekterar vi för etablering i storstadsregioner. Första anläggningen ska byggas nästa vår och produktionen starta i september 2017. Från den första oktober ska man kunna köpa våra tomater och första fisken är klar till påsk 2018.

Första produktionsanläggningen omfattar ett växthus på 3000 m2 som ger en omsättning på totalt 9,4 miljoner kronor, varav 7,8 milj för tomaterna och 1,6 milj för fisken. Hugo Wikström kalkylerar med ett rörelseresultat på 39 procent, 3,7 milj kr exklusive sökt bidrag från Jordbruksverket. Vinstmarginalen beräknas till mellan 15 och 30 procent. 

Flera skäl för investering

Nu inbjuder företaget till teckning av aktier i Peckas Naturodlingar AB. Hugo Wikström ser flera skäl för investeringar i bolaget. Årsproduktionen är redan uppbokad av grossist, 20 års unik erfarenhet ligger till grund för verksamheten, efterfrågan är stark, att vara först ut inom storskalig kretsloppsodling ger försprång, miljömässigt hållbar fiskodling bidrar till att rädda haven. Den positiva kalkylen samt närheten till marknaden, som ger smak- och mognadsfördelar för tomaterna, är andra fördelar.

Hugo Wikström är inte orolig för intresset:

–Det här är en hållbar investering för den som vill vara med och påverka samhällsutvecklingen. Bland alla jag pratar med om det här så märks att intresset är stort för hållbara investeringar. Syftet med emissionen är att bredda ägandet och ha tillgång till kapital för att säkra den expansion som ska genomföras. Notering av aktien kommer att ske under expansionen.

Presenteras av

Peckas_logotyp

Fakta

  • Teckningskursen är 16 kr per B-aktie. Aktierna tecknas i poster om 300 styck. En post kostar således 4800 kr.
  • Emissionsbelopp: Högst 9,6 milj kr, lägst 4 milj kr.
  • Teckningstid: 23 juni – 30 sept 2016.
  • Garantier: Bolagets befintliga ägare har garanterat emissionens lägsta nivå.
  • Notering: Avsikten är att inom några år ansöka om notering på någon av Nasdaq OMX listor.

Ladda ned hela prospektet HÄR


Hugo Wikström, VD

Hugo Wikström, VD

 

Redaktionen