Nyemission: Svensk teknik revolutionerar beroendevården och räddar liv

Henrik Nordlindh vd för Kontigo Care.

Vården av alkoholberoende kostar Sverige 35 miljarder kronor varje år. Samtidigt tar åtta av tio vårdtagare som genomgår behandling återfall. För att lösa den här problematiken har svenska Kontigo Care utvecklat TripleA, ett digitalt vårdsystem för beroendevården. 

TripleA består av en trådlös alkoholmätare kopplad till en app på vårdtagarens telefon och en vårdportal. Genom appen får vårdtagaren dagligen notiser om att blåsa i alkoholmätaren och när vårdtagaren blåser tas också en bild med telefonen för att säkerställa att rätt person blåser. Resultatet överförs sedan trådlöst till appen och vårdportalen, där vårdgivaren kan se om vårdtagaren är nykter och följer sin behandling.   

– Med TripleA kan vårdgivaren på avstånd analysera hur vårdtagarens rehabilitering går. Man kan identifiera vilka källor det finns till återfall och i förlängningen innebär det här att man kan hjälpa vårdtagaren att undvika framtida återfall. Dessutom bidrar användandet av TripleA till den beteendeförändring som krävs för vårdtagarens rehabilitering, säger Kontigo Cares vd Henrik Nordlindh.

Med TripleA kan vårdgivaren alltså enklare följa hur behandlingen går och sätta in extra insatser när det behövs. På så vis får vårdtagare ett extra stöd under de första månaderna av nykterhet, då risken för återfall är som störst. Resultaten av mätningarna kan också löpande följas av familj och anhöriga för att hjälpa till att bygga förtroende för att vårdtagaren håller sig nykter.

– Det är en viktig del av rehabiliteringen att vårdtagaren har det förtroendet och stödet runt omkring sig, säger Henrik Nordlindh.

 

»Det har varit en jättesuccé hos vårdtagarna«

Läs mer om Kontigo Cares produkt TripleA här.

Nyemission för att hantera expansionen

Produkten har utvecklats under två år, bland annat tillsammans med Akademiska Sjukhuset i Uppsala. I höstas lanserades TripleA och används redan i beroendevården. Enligt Kontigo Cares försäljningschef Stefan Helander har responsen bland framförallt kommuner och företagshälsovård varit väldigt bra.

– Det som händer nu är att våra första kunder börjar få resultat från att mätarna varit ute i riktig användning och det har varit en jättesuccé hos vårdtagarna. Det innebär att kunderna beställer fler enheter men också att vi bland kommuner, som visat sig vara en stor kundgrupp, får en kortare införsäljning eftersom vi har flera referenskommuner, sägare han.

 

»Framförallt vill vi fortsätta rädda liv, för det är det vi gör med den här produkten«

 

För att möta den ökande efterfrågan genomför Kontigo Care nu en nyemission. Pengarna som kommer in ska gå till att utveckla säljorganisationen men även till att vidareutveckla produkten. Det handlar bland annat om ett unikt analyssystem, som ska samla in data från användarna för att kunna förutsäga ett återfall innan det händer.

Läs mer om nyemissionen och teckna dig här. 

På sikt hoppas Henrik Nordlindh att TripleA ska bli ett självklart val inom behandling av alkoholberoende i Sverige, en marknad värd uppskattningsvis 350 miljoner per år. Men potentialen i tekniken man utvecklat menar han är mycket större.

– Vi vill expandera på internationella marknader och lansera ett flertal produkter för andra typer av beroende, baserade på samma plattform. Men framförallt vill vi fortsätta rädda liv, för det är det vi gör med den här produkten.

Presenteras av

 

Fakta nyemission:

Teckningsperiod: 24 maj 2016 - 10 juni 2016

Lista: First North

Emissionsbelopp: 18,8 Mkr + 4,2 Mkr

Teckningskurs:
3 kr

Avstämningsdag: 23 maj 2016

Värdering: 18,8 Mkr pre-money.

Villkor: Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Läs mer på: www.kontigocare.com/investor-relations/

 

Kontigo Cares produkt TripleA består av en alkholmätare, en app och en vårdportal.


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen