Stabil avkastning och låg risk – så investerar du i skogSkog ses ofta som en långsiktig tillgång med pålitlig avkastning, låg risk och liten korrelation till börsen. Men hur gör man för att investera? Investeringstispet.se har samlat en liten guide för hur du kan investera i skog.

Skog är ett tillgångsslag med flera väldigt attraktiva attribut. Det som brukar lyftas fram är främst den långsiktiga och pålitliga avkastningen, den låga risken jämfört med aktier och även den låga korrelationen med börsen. Till skillnad från andra tillgångar så växer skogen dessutom av sig själv. På så vis och ökar den i värde ”på egen kraft” och när den väl förbrukats växer den också tillbaka. Till detta kommer också en avkastningspotential i att värdet på marken ökar och enligt siffror från LRF Konsult har priset på svensk skogsmark ökat med 23 procent de senaste 10 åren.

Med tanke på detta är det inte hellre konstigt att många av Sveriges mest förmögna väljer att placera en del av sina pengar i just skogsfastigheter. Den utgör en långsiktig investering, ofta över generationer, som också sänker risken i din portfölj på grund av den låga korrelationen till börsen.

För oss vanliga investerare är det dock svårare att direktinvestera i skogsfastigheter. Att köpa skog kräver ett relativt stort kapital och det tar lång tid innan du får avkastning. Dessutom kräver skogsägande en hel del arbete vad gäller drift och underhåll, vilket avskräcker många.

Ett av de enklare sätten att investera i skog, utan att köpa mark. är att köpa i aktier i ett skogsbolag. Dessa bolag är dock ofta delägare även i sågverk eller inom papperstillverkning, vilket innebär att du inte bara investerar i skog. Investerar du dessutom i skog för att diversifiera din portfölj och sänka korrelationen till börsen så är detta kanske inte rätt väg att gå.

Ett populärt alternativ till att investera direkt i ett skogsbolag är att istället välja en fondlösning. Idag finns ett flertal fonder som investerar i olika bolag inom skogsindustrin, både i Sverige och internationellt, vilket innebär att de generellt sett blir mindre riskabla än investeringar i ett enskilt bolag.

En alternativ investeringsform är fonder som istället investerar direkt i den underliggande tillgången, alltså i skogsfastigheter. Dessa fonder är ofta utformade som aktiebolag där man köper sig en ägandeandel. Fonderna köper sedan skogsfastigheter i exempelvis Ryssland, Baltikum eller Syd- och Centralamerika. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är att du får direkt exponering mot skogen samtidigt som fonden ansvarar för drift och underhåll av fastigheten. Genom att gå ihop med andra investerare kan man dessutom tillsammans köpa flera skogsfastigheter, för att på så vis sänka sin risk.

Redaktionen