Vältajmad solsatsning med utrymme att växa2013 lade bolaget Implementa Hebe AB om sin verksamhet för att fokusera på solenergi, en satsning som visat sig extremt vältajmad. Nu växer solenergin i Sverige rekordfort och bolaget genomför därför en nyemission för att kunna utöka sitt marknadsförings- och försäljningsarbete.

För lundabolaget Implementa Hebe blev 2013 ett omvälvande år. Företagets verksamhet hade tidigare varit helt fokuserad på laboratorieteknik men vd:n Margareta Krook såg i solenergin en möjlighet för bolaget att ta en ledande position inom en bransch med otrolig potential.

– Det finns hur mycket potential som helst. Det är en så pass ny bransch med en ljus framtid och en intressant teknologi där det händer otroligt mycket, berättar Margareta Krook.

Den nya inriktningen innebar att Implementa Hebe skulle ställa om sin produktportfölj till att fokusera på förnyelsebar energi. Som ett första steg valde bolaget därför att satsa på solcellssystem som både kan integreras i det befintliga elnätet eller installeras off-grid, exempelvis i husvagnar eller fritidshus. Valet av inriktning verkar också ha varit väldigt vältajmat. Enligt siffror från Energimyndigheten växer nämligen solenergin rekordfort och bara under 2015 ökade den totala installerade solcellseffekten i Sverige med 60 procent. Tillväxten skedde till största delen inom segmentet villa- och småhustak, vilket är det segment där Implementa Hebe arbetar.

Enligt Margareta Krook beror den snabba tillväxten till stor del på att länder som Kina och Tyskland storsatsar på solenergi. Detta har givit upphov till en masstillverkning av solcellsteknik, som drivit ner priserna och gjort solenergin konkurrenskraftig även i Sverige. En bidragande anledning är också det statliga stöd som ges till solcellsinstallationer, ett stöd som nyligen förlängdes fram till slutet av 2019. Stödet innebär ett bidrag på 30 procent för företag och 20 procent för privatpersoner på hela investeringsbeloppet, alltså både material och arbete. Till detta kommer även det elöverskott som solcellerna skapar på sommaren och som kan matas in i elnätet

Det är visserligen en ganska svår kalkyl att göra men på ungefär 8-10 år brukar man säga att man räknar av en anläggning och livslängden är åtminstone 30 år, förklarar Margareta Krook.

Med denna bakgrund tror Margareta Krook därför att marknaden kommer fortsätta växa i samma takt som den gjort senaste åren. Gör man dessutom en jämförelse med Danmark, som har ungefär samma antal soltimmar som södra Sverige, ser man att det finns utrymme att växa. Sverige har i dagsläget runt 12 000 - 15 000 installationer medan Danmark närmar sig 100 000 installationer.

Nyemission för att befästa positionen

Målet för Implementa Hebe är att inom fem år ha minst tio procent av den svenska solcellsmarknaden, som de beräknar kommer vara värd runt 600 miljoner kronor. För att lyckas med den satsningen genomför man därför en nyemission för att plocka in mer pengar i bolaget.

Läs mer om emissionen här.

Enligt Margareta Krook kommer pengarna primärt att gå till att utveckla markands- och försäljningsarbetet för att öka bolagets synlighet. Successivt vill man också utöka försäljningen av nätanslutna system, som idag bara sker i Skåne, till att täcka en större del av landet. På längre sikt hoppas Margareta Krook dessutom att bolaget ska kunna ta fram sina egna produkter inom solenergi och andra förnyelsebara alternativ. Eftersom branschen är relativt outvecklad finns det nämligen stora möjligheter för nya bolag att positionera sig och plocka marknadsandelar, menar Margareta Krook.

– Det är mest mindre bolag som enbart sysslar med det här idag. Det är vi som är specialisterna på det hela och vi som har den nödvändiga kunskapen.

Presenteras av


FAKTA Nyemission:

Teckningsperiod: 6 mars 2017 - 20 mars 2017

Lista: Nordic MTF

Emissionsbelopp:
2,45 Mkr

Teckningskurs:
0,50 kr

Avstämningsdag:
24 februari 2017

Värdering:
8,58 Mkr pre-money.

Villkor:
Företrädesrätt 2:7. En (1) befintlig aktie av serie A eller serie B berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B.

Läs mer på www.implementa.se 

 

Margareta Krook, vd för Implementa Hebe.

Redaktionen