• SIX Sweden Index 256.29 0.45%
  • SIX Norway Index 182.59 -0.33%
  • SIX Denmark Index 238.6 -0.4%
  • SIX Finland Index 144.28 0.37%

Fyrdubblad försäljning för svenska Heliospectras smarta lampor

Marknaden för intelligent växtbelysning växer med rekordfart. För det marknadsledande svenska bolaget Heliospectra blev 2015 ett genombrottsår, med stora ordrar och en omsättning som ökade med 340 procent.

Fossilfria indexnära fonder kombinerar det bästa av två världar

För att möta en växande efterfrågan på hållbara fonder lanserar SPP nu en ny typ av aktiefond.

Protected: Fossilfri fond tar nytt grepp på hållbarhet

There is no excerpt because this is a protected post.

Grön obligationsfond ger både makt och avkastning till spararna

Gröna obligationer är ett helt nytt sätt att investera i klimatomställningen utan att göra avkall på den finansiella avkastningen.

Expertpanelen: Vad bör man tänka på när man investerar hållbart?

Att investera sina pengar hållbart och etiskt har blivit allt viktigare för småspararna. Vad är det viktigaste som man som privatperson bör tänka på när man vill investera hållbart? – Att fundera på om placeringen ligger i linje med dina värderingar är någon slags grund. Särskilt om du har en väldigt specifik övertygelse. Personligen tycker […]

Smart teknik skapar investeringsmöjligheter i en resursknapp framtid

Med en stigande världsbefolkning och snabb tillväxt i länder som Kina är resursbrist en oundviklig utmaning för framtiden. Men med fonden Parvest Global Environment förvandlas utmaningarna till möjligheter genom smarta investeringar i morgondagens teknik. – Det tog USA 150 år att dubbla sitt BNP per capita, för Kina tog det 12 år. Det man kan se […]

Expertpanelen: Är hållbara investeringar en fråga om etik eller bättre avkastning?

Traditionellt sett har hållbara investeringar diskuterats främst ur ett etiskt perspektiv men idag lyfter många fram företag med hållbarhet som mål som en säkrare investering med bättre förutsättning för en god avkastning i framtiden. Hur tycker du att synen på hållbara investeringar har förändras? -De senaste åren har vi sett flera exempel på hur hållbarhetsfrågor, […]

Expertpanelen: Hur bedömer man om en investering är hållbar?

Hållbara investeringar har blivit ett populärt uttryck men innebörden kan variera kraftigt. Hur går ni till väga för att bedöma om en investering är hållbar eller etisk? – Just etik är väldigt subjektiv och där ser gränsen väldigt olika ut för olika människor. Vi har valt en bred ansats och tittar mer på hur än […]

Helt unikt hållbart fondpaket

Intresset för hållbara investeringar ökar kraftigt och allt fler ser idag hållbarhet som en smart investeringsstrategi, både för sig själva och för världen.De flesta fonder är idag också anslutna till FNs regelverk PRI (Principles for Responsible Investment) som kan ses som en bra miniminivå när det gäller miljömässig och social hållbarhet. Men det är inte […]

Gröna obligationer – en investering i framtiden

Gröna obligationer är ett helt nytt sätt att investera i klimatomställningen utan att göra avkall på den finansiella avkastningen. Storebrand/SPP är en av världens första och största placerare inom gröna obligationer och SPP Grön Obligationsfond gör det möjligt för alla att placera på en marknad som bara institutioner kommer åt idag.