Skapa nya investeringsmöjligheter med börshandlade produkter

Mångfalden av investeringsmöjligheter, möjligheten att tjäna pengar i både upp- och nedgång, möjligheten till hävstång och tillgången till svårtillgängliga marknader har gjort börshandlade produkter till ett allt populärare komplement till aktiehandel. På börsen har du idag möjlighet att handla inte bara aktier, utan även råvaror, index, valutor och räntor. Du kan idag investera i till […]

Undvik strukturerade produkter

– Jag gillar verkligen inte strukturerade produkter. De marknadsförs som att de ger hög avkastning till låg risk. Sanningen är att de är dyra, svårbegripliga och inte går att sälja när du vill. Ändå fortsätter banker och försäkrings- förmedlare att pumpa ut dem på marknaden.De gör det för att de tjänar bra med pengar på […]

Nya premiepensionspengar att placera

Premiepensionssparandet har nyligen fått ny påfyllning med drygt 35 miljarder kronor på löntagarnas premiepensionskonton. Ett bra osökt tillfälle för var och en att fundera över sina val och kanske göra förändringar. Det är enkelt att gå in på Pensionsmyndigheten och justera i sina fondplaceringar.Premiepensionen är jämte den vanliga inkomstpensionen en del av den inkomstgrundade allmänna […]

Mina tankar om 2015

Det sägs att julen skall vara en tid för eftertanke. Vad som slagit mig under helgerna är att det fortfarande är väldigt många i min närhet som inte alls tänker på sitt sparande. När jag börjar prata om ISK och ränta-på-ränta-effekt börjar många skruva på sig av ångest. Gissa om de tycker att det är […]

Sista chansen att göra avdrag för 12 000 kronor

Från årsskiftet förändras reglerna för privat pensionssparande. Det innebär att du inte längre får dra av 12 000 kronor  utan istället endast 1 800 kronor per år i deklarationen för ditt privata pensionssparande. Se därför över ditt sparande och överväg en annan sparform.Avdraget för privat pensionssparande sänks från 1 000 till 150 kronor per månad […]

Förbannade inflationsmål!

Det har säkert inte undgått någon att Riksbanken sänkt räntan till noll. Varför?Jo, för att Riksbankens mål är en inflation på 2% och idag är den obefintlig. Enligt teorin ska sänkt ränta få folk att konsumera mera och företag att låna för att göra nya investeringar. Detta ska leda till högre priser som i sin […]

Nu borgar det för Afrikainvesteringar

Afrika består av många länder som är mycket olika. Ungefär hälften av dem tillhör världens fattigaste. De kämpar mot korruption, inbördeskrig och olika sjukdomar som bland annat ebola. På många ställen är infrastrukturen icke existerande och utbildningsnivån låg.Kontinenten har dock enorma naturtillgångar och förbättrade makroekonomiska utsikter med förhållandevis låga budgetunderskott i många länder. Det är […]

Älska deflation!

”Tydligen är det deflation i Sverige. Det vanligaste beräkningsmåttet för inflation, KPI, visar just det. Det innebär att priserna sjunker och att vi som arbetar blir rikare. Det måste vara underbart för löneförhandlarna som inte behöver ge några löneökningar, alla är nöjda ändå.”   Blir vi rikare med deflation? Nobelpristagare Krugman, riksbankskritikern professorn Lars E […]

Många bäckar små blir till slut en stor å

Man brukar prata om att man ska sätta av ungefär 10% av sin månadsinkomst varje månad i ett långsiktigt sparande. Det låter kanske inte alltid så spännande men om man inte börjar kommer man aldrig till målet heller. Här hittar du en sammanställning för hur lång tid det skulle ta att samla ihop den första […]