Nu borgar det för Afrikainvesteringar

LISA SELIGSON

Afrika består av många länder som är mycket olika. Ungefär hälften av dem tillhör världens fattigaste. De kämpar mot korruption, inbördeskrig och olika sjukdomar som bland annat ebola. På många ställen är infrastrukturen icke existerande och utbildningsnivån låg.

Kontinenten har dock enorma naturtillgångar och förbättrade makroekonomiska utsikter med förhållandevis låga budgetunderskott i många länder. Det är också en förbättrad politisk situation där majoriteten av Afrikas länder nu har en demokratisk regering. Här rör det sig om en världsdel med 55 nationer och en miljard invånare där 50% är under 30 år. Det pågår en urbanisering med en växande medelklass och ökande privatkonsumtion där medelklassen förväntas efterfråga alltifrån livsmedel och utbildning till nybyggda hem och det går fort. I Kenya ökade exempelvis cementkonsumtionen med 25% under de fem första månaderna i år.

När det gäller investeringar i aktier är området ”söder om Sahara” det mest intressanta. Där finns det en mängd börser med många
bolag som är exponerade mot den växande medelklassens ökande behov, men tyvärr är många av dessa börsbolag mycket illikvida.

De största av börserna är Nairobi och Nigeriabörsen. Nigeriabörsen har stigit kraftigt under senare år men legat stilla i år. Det beror bland annat på attacker från den nigerianska islamistgruppen Boko Haram som motsätter sig västerländskt inflytande. De har också skett vandalism av oljefält och en lägre tillväxt än förväntat så visst finns det problem. Trots detta är BNP-tillväxten i landet över 5%.

På grund av den dåliga likviditeten på börserna ”söder om Sahara”, och på dålig lokalkännedom, kan eller vågar tyvärr inte fonder och investerare köpa aktier på dessa marknader. Det kommer dock att ändras med tiden. De investerar istället ofta i bolag med högre likviditet i Sydafrika, som är en mer mogen marknad men med lägre tillväxt eller i internationella bolag som har hög närvaro i Afrika. Jag tycker inte att de är riktigt lika intressanta men bättre än ingenting.

Det kommer inte att vara riskfritt att investera i Afrika under lång tid framöver, vilket är naturligt vid en stark tillväxt, men det är väl värt att långsiktigt investera för en mindre del av ditt kapital. För var annars i världen kan du hitta en årlig tillväxt på över 5% och en mängd bolag som kommer att växa betydligt snabbare än så?

Redaktionen