Skapa nya investeringsmöjligheter med börshandlade produkterMångfalden av investeringsmöjligheter, möjligheten att tjäna pengar i både upp- och nedgång, möjligheten till hävstång och tillgången till svårtillgängliga marknader har gjort börshandlade produkter till ett allt populärare komplement till aktiehandel.

På börsen har du idag möjlighet att handla inte bara aktier, utan även råvaror, index, valutor och räntor. Du kan idag investera i till exempel olje- och guldpriset, eller varför inte i japanska eller ryska aktiemarknaden direkt via din aktiedepå. Börsen erbjuder idag även en mångfald i hur du kan investera i dessa tillgångar. Du kan till exempel investera på fem olika sätt i H&M:s aktiekurs.

Den här mångfalden av investeringsmöjligheter erbjuds av banker genom så kallade börshandlade produkter. En börshandlad produkt är ett värdepapper som är utgivet av en bank eller fondkommissionär och som följer värdeutvecklingen för en underliggande tillgång. Exempel på underliggande tillgångar är aktier som Volvo eller ABB, råvaror som olja eller kaffe, börsindex som OMXS30-indexet eller DAX30 och valutor. Du kan när som helst, under normala marknadsförhållanden och under börsens öppettider, köpa eller sälja tillbaka en börshandlad produkt till den bank som är utgivare. Det görs via en vanlig aktiedepå.

Varför många väljer börshandlade produkter
Börshandlade produkter har blivit väldigt populära som ett komplement till aktiehandel, bland annat eftersom de ger möjlighet att tjäna pengar både i uppgång och nedgång. Dessutom ger de tillgång till annars svåråtkomliga marknader såsom aktier i utländska bolag, råvaror, räntor och valutor. De börshandlade produkterna ger också möjlighet till hävstångseffekt och ett stort produktutbud som passar alla spartyper och möjlighet att handla med små belopp. Handeln sker på samma sätt som vid aktiehandel via vanlig aktiedepå på en transparent börs som ligger under Finansinspektionens tillsyn och all handel sker i realtid.

Många olika typer av börshandlade produkter
Hur den börshandlade produkten följer den underliggande tillgången beror på typen av produkt och dess egenskaper. Du kan till exempel investera med eller utan hävstång och du kan också tjäna pengar när den underliggande tillgången går ner. Den stora mångfalden av möjligheter gör att du som investerare kan hitta en investering som passar just din marknadstro och riskaptit. Du kan till exempel optimera din marknadstro, sänka din risk eller investera i tidigare svårtillgängliga marknader och tillgångsslag.

NGM-börsen är ledande i Norden inom börshandlade produkter med 80% marknadsandel. Via en vanlig depå kan investerare välja mellan drygt 9000 instrument i olika kategorier.

Exempel på börshandlade produkter hos NGM är:
Bull & Bear-certifikat
Mini Futurer
Unlimited turbos/Mini futures BEST
Turbowarranter
Warranter


Läs mer om hur de olika produkterna fungerar och när de kan vara lämpliga investeringar

Om NGM (Nordic Growth Market)

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i främst Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1999 och är sedan 2008 ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. Vi erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en attraktiv arena för bolag som vill notera eller lista sig. NGM driver även NG News, en av Sveriges största distributör av finansiell information. Vår organisation präglas av snabbrörlighet och innovation och vi har förmånen att kunna erbjuda det lilla företagets närhet och flexibilitet med det stora nätverkets styrka. Genom att arbeta nära våra kunder och marknaden kan vi utvecklas när behoven och omgivningen förändras. Hos oss får våra kunder möjligheten att uppnå sin fulla potential.
Läs mer om oss på www.ngm.se

Redaktionen