Äkta aktiv förvaltning bakom PriorNilssons goda avkastningPriorNilsson Sverige Aktiv investerar i främst större svenska bolag efter förvaltarnas självständiga val, fritt från indexstyrning. Med högst 20-25 positioner hålls kunskapen om varje bolag uppe. Det är vad företaget kallar äkta aktiv förvaltning.

– Vi har stor kunskap om de bolag vi investerar i. Det är stabila bolag som vi själva tror på och där vi förstår vinstutvecklingen. Med vår metod är det lättare att slå index, vilket vi också gjort hittills, säger PO Nilsson, förvaltare och delägare som grundade fondbolaget tillsammans med Torgny Prior 2002.

– Alternativet är att mer urvattnat, likt traditionella fonder, ligga väldigt nära index. Vi har lyckats undvika de riktigt dåliga bolagen genom vårt sätt att jobba.

PriorNilsson är ett oberoende och lite personligare fondbolag. Tillväxten har varit kontinuerlig med bibehållandet av det mindre företagets fördelar i form av personligt engagemang och närhet till sina investeringar. PriorNilsson förvaltar fyra fonder – en Sverigefond, en Realinvestfond och två hedgefonder, Yield och Idea.

– Sverige Aktiv är flaggskeppet och passar fondsparare som tror på svenska aktier och som har en långsiktig placeringshorisont. Målsättningen för Sverige Aktiv är att långsiktigt leverera ett bra resultat jämfört med index och andra Sverigefonder. Vi investerar mycket i verkstad, bygg, fastighet och bank. Fonden har sitt ursprung i en framgångsrik diskretionär produkt som i och med att fonden startades är tillgänglig för alla. Den har också en mycket attraktiv avgift på 1,0 procent.

Om specialfonden Yield säger PO Nilsson:

– Yield är en aktivt förvaltad hedgefond, som strävar efter låg marknadsrisk genom att ligga relativt neutral. Sedan start har den gett 5 procents årlig avkastning. Den är ett bra alternativ till räntefonder eller till att ha pengarna på banken. Att Yield tar väsentligt lägre risk än aktiefonder är ett starkt skäl för en placering.

Vill du veta mer om fonder Yield? Klicka här!

Lång erfarenhet

PO Nilsson och Torgny Prior har i snitt över 32 års erfarenhet av finansbranschen och de har det mesta av sina sparpengar investerade i det egna företagets fonder. De träffades för första gången våren 1990 och utvecklade en framgångsrik affärsrelation kring förvaltningen av Riksbankens Jubileumsfonds medel. Torgny och PO fann att de delade uppfattningen att optimal kapitalförvaltning av andras tillgångar och medel kräver starkt fokus på engagemang och långsiktighet för att kunna bedrivas på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Grunden för verksamheten är egen värdering och fundamental analys. Syftet är att över tid skapa en bättre avkastning än marknaden.

Presenteras av Företag

priornilsson-logo
Sverige Aktiv

+ 57,98 procent sedan start (okt 2012 - aug 2014)

+14,97 procent hittills i år (till den 3 september)

Aktiefonden Sverige Aktiv passar dig som har en långsiktig placeringshorisont och tror på svenska aktier och aktiv förvaltning. Fonden investerar framför allt i branscher som verkstad, bygg, fastighet och bank.

Läs mer om fonden här!

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

 


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen