Ett hett alternativ i nollgradigt räntelägeI ett ränteläge nära noll tänker många investerare bort räntefonder. Hopplöst läge för den som vill ha en bra avkastning och samtidigt låg risk och långsiktig stabilitet? Nej, det finns räntefonder som utgör intressanta undantag – som lyckas förena en stabil, god avkastning med låg risk.

Räntefonden som växer när andra sover
En fond som kan visa en stabil utveckling då räntefonder generellt betraktas som ”döda” är Excalibur, en räntebärande hedgefond med inriktning på räntemarknaderna i Europa- och G7-området. Fonden har ett absolut avkastningsmål, det vill säga att ge avkastning oberoende av kursutvecklingen. Det har fonden lyckats med och är helt utan minusår sedan starten 2001. Excalibur är en av få fonder som lever upp till den ursprungliga betydelsen av ”hedgefond”: en fond som ska skydda investerat kapital.

Till skillnad från vanliga räntefonder som är skyldiga att placera alla fondens tillgångar i en viss sorts räntebärande papper, har Excalibur möjlighet att positionera sig för både stigande och fallande räntor och använda derivat för att skydda sig eller skapa extra avkastning. Thomas Pohjanen och Björn Suurwee har förvaltat fonden ända sedan starten 2001 och med korta beslutsvägar och bred instrumentportfölj skräddarsyr de fondens positioner med målet att nå en så hög riskjusterad avkastning som möjligt.

Men är det fortfarande möjligt att upprätthålla kombinationen låg risk och god avkastning i ett läge där centralbankerna sänkt styrräntorna till noll och långa räntor sjunkit från 3–5 till 0,5–1,5 procent?

– Sedan fondens start har avkastningen i snitt varit 4,3 procent över referensräntan efter avgifter, men visst påverkar nuläget vår totala avkastning, och man bör sänka avkastningskravet med någon procent så länge vi har ett nollränteläge. Men det är nu som en bra räntehedgefond verkligen gör skillnad för investerarna, säger Thomas Pohjanen. 2015 ser ut att bli ett spännande år där vi hoppas kunna dra nytta av de ränterörelser som kommer om Federal Reserve börjar höja den amerikanska styrräntan.

Ingen fond för risktagare – men för vinnarskallar
Excalibur är inte fonden för chanstagare. Tvärtom har fonden en väldigt låg risk, vilket är enkelt att konstatera vid en tillbakablick: Avkastningen har historiskt varit mellan 2 och 12 procent med ett genomsnitt på 6,1 procent sedan starten och 6,4 sedan finanskrisens utbrott 2008. Det gör Excalibur till en perfekt fond för dig som hellre ser ditt kapital växa sakta men säkert än söker snabba, stora ”klipp” med hög risk.

Fondens starka resultat har också uppmärksammats av andra – hela tre gånger har Excalibur blivit utsedd till Årets Hedgefond av Privata Affärer, senast 2012.

– Vi strävar efter att ha ett kunskapsförsprång där vår egen uppfattning stäms av mot flera oberoende analysföretag som vi samarbetar med. Utifrån det skapar vi strategier där vi är trygga i vår egen analys. Ambitionen är att vara en av de främsta ränteexperterna i Sverige, säger Thomas Pohjanen.

Målgruppen var från början stiftelser och andra institutionella investerare som tecknar poster direkt hos fondbolaget för minst 500.000 kronor, men sedan något år kan även privatpersoner teckna fondandelar via Avanza, Nordnet eller annan distributör från 25.000 kronor.

Intresserad?
www.excalfond.se
www.avanza.se
www.nordnet.se

Specialfonden Excalibur

excalibur-logo
Förvaltat kapital: 6 miljarder kronor
Förvaltare: Thomas Pohjanen och Björn Suurwee
Årlig avgift: 1 % fast samt 20 % av avkastningen över referensräntan
Fondbolag: Excalibur Värdepappersfond AB
Svenskregistrerad fond: Styrelseordförande är Rune Andersson, Mellby Gård.


Riskinformation

Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. En investerare i fonden kan få se sin placering både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Redaktionen