• SIX Sweden Index 256.29 0.45%
  • SIX Norway Index 182.59 -0.33%
  • SIX Denmark Index 238.6 -0.4%
  • SIX Finland Index 144.28 0.37%

Expertpanelen; Så ser de på utvecklingen 20153. Om vi ska blicka framåt mot 2015. Hur tror du att det närmsta året kommer att utvecklas?

Torgny Prior & Martin Lindqvist, förvaltare på PriorNilsson Fonder
Det är svårt att sia om framtiden, speciell framtiden på hela börsen. Vi försöker primärt fokusera på hur enskilda bolag går och vi ser fortsatt många intressanta möjligheter.

Stefan Olofsson, Förvaltare Sensor Fonder
Vår uppfattning är att aktiemarknaden kommer att fortsätta uppåt i måttlig takt under 2015 drivet av investerarnas brist på bättre alternativ pga de låga räntorna. Börsen är inte billig på dessa nivåer men inte heller direkt dyr, vilket kommer driva kvalitetsaktier med hög direktavkastning till högre nivåer.

Mattias Martinsson, Förvaltningschef, Tundra Fonder
Mycket kommer handla om oljepriset, iaf under inledningen av året. Vi tror att utländska investerare inte riktigt förstått den positiva effekten ett oljepris under USD 100 kommer få på oljeimporterande länder, såsom Pakistan, Bangladesh och Sri Lanka. Vi tror således på en fortsatt positiv utveckling för de asiatiska frontierländerna.

Lisa Seligson- Marknadschef på Lancelot Asset Management
Det kommer att vara fortsatt låga räntor, och inte ännu lägre, vilket innebär att riskfyllda tillgångar såsom aktier troligtvis kommer att gå upp.

Lars Bergkvist på Lannebo Fonder
Volatilt men med en positiv underton. Styrkan i konjunkturen är inte tillräcklig för att aktiemarknaden inte skall oroa sig för centralbankernas fortsatta stöd. Osäkerhet kring centralbankernas agerande kommer att påverka marknaden negativt. Dock kommer bolagen att visa vinsttillväxt vilket räcker för även börsåret 2015 skall sluta på plus.

Redaktionen