”Det är ett enormt intresse för AI”Contextvision avslutar 2017 med att visa upp en stabil försäljning, nya produkter och stora steg mot en ny marknad. I slutet av november presenterade bolaget nyheter inom både sina etablerade affärsområden och sina framtida tillväxtområden: artificiell intelligens och digital patologi.

Contextvisions första nyhet var lanseringen av Volarview, en ny produktgrupp för bildförbättring av ultraljudsbilder i handhållna enheter som mobiler och surfplattor.

– Det här är en marknad som växer och vi är nu redo att leverera lösningar för olika typer av handhållna enheter. Vi har redan kunder på det området och vi möttes av stort intresse när vi visade upp den nya produktgruppen på en kongress i USA i november, säger Contextvisions vd Anita Tollstadius.

Den andra nyheten, som Contextvision presenterade samtidigt, var en uppgradering av den senaste bildförbättringsprodukten för röntgen. Genom uppgraderingen kan röntgenbilder nu anpassas utifrån ortopeders specifika behov och den förbättrade bildkvaliteten möjliggör dessutom lägre röntgendoser, vilket är särskilt viktigt då man röntgar barn.

Milstolpe för nytt affärsområde

Utöver dessa nyheter har bolaget även presenterat en milstolpe inom sitt nya affärsområde, digital patologi. Contextvision har sedan 2015 arbetat med att utveckla ett AI-baserat beslutstöd för patologer, en marknad som spås snabb tillväxt. Utvecklingsarbetet har delvis skett i samarbete med en schweizisk forskargrupp och som resultat av detta demonstrerades ett helt nytt bildsökningsverktyg vid ett symposium i London i november.

Tanken med verktyget är att exempelvis kunna använda den som en sökmotor vid svårdiagnostiserade fall. Patologerna kan då mata in bilder på vävnadsprover i sökmotorn som sedan använder intelligent teknologi för att hitta liknande bilder från redan kända fall. På så vis kan patologernas arbete underlättas i samband med mer komplicerade och ovanliga fall.

– Det var ett viktigt steg framåt för oss, att vi kommit så här långt och att det nu finns en prototyp  att visa upp. Verktyget skall nu vidareutvecklas för att öka precisionen men principen och grundteknologin är framme, säger Anita Tollstadius.

Långt fram inom hett område

Anita Tollstadius berättar att det idag finns väldigt stort intresse för både digital patologi och artificiell intelligens och att det pågår en del forskning på olika håll. Till skillnad från många andra har Contextvision dock redan gjort majoriteten av det omfattande förarbete som krävs för att utveckla en säljbar produkt.

Bolaget har exempelvis lagt ner mycket tid för att säkerställa att deras algoritmer ”lär sig rätt”. Bland annat har Contextvision utvecklat en speciell metod som gör att algoritmerna kan tränas upp med hjälp av objektiva data, snarare än subjektiva bedömningar från olika patologer. Under året har de även tagit fram det användargränssnitt som patologerna kommer interagera med när de använder beslutstödet.

Läs mer om Context Visions satsning på digital patologi.

Med dessa faktorer på plats siktar Contextvision på att få fram en första produkt inom prostatacancerdiangostik under slutet av 2018. Därmed går företaget också in i en spännande fas där deras arbete med AI går från teori till praktik. I den fasen tror Anita Tollstadius att Contextvisions 30-åriga erfarenhet av medicinsk produktutveckling kommer vara till stor hjälp.

– Det är ett enormt intresse för AI överallt men det finns också en hög grad av naivitet kan jag tycka. Vi har ju jobbat med det här ett bra tag nu och sett hur alla delmoment måste optimeras för att få kvalitet i det man gör. Många forskare vill utveckla algoritmer men det är väldigt långt ifrån att skapa en produkt som fungerar i klinisk rutin.

Läs mer om Context Visions teknologi här. 

Presenteras av 


Om ContextVision

  • Bas i Linköping och Stockholm
  • 43 anställda
  • OEM försäljning
  • Noterade på Oslo börs
  • Ticker: COV
  • Global marknadsledare inom bildförbättring för medicinska bilder
  • Specialistkompetens inom bildprocessning och artificiell intelligens

Läs mer om oss på:

www.contextvision.com 


Läs mer om ContextVisions satsning på digital patologi

 

Redaktionen