Vitec digitaliserar och automatiserar lån för företagDigitaliseringen och automatiseringen inom bank och finans för privatpersoner har utvecklats med stormsteg och det manuella arbetet har minskat markant. För företagsmarknaden har utvecklingen däremot inte gått lika snabbt. Företagslåneprocessen är omständig och tidskrävande för både bank och företag – ett problem som den digitala tjänsten Capitex Företagslån är framtagen för att lösa. 

Det finns fortfarande ett stort inslag av manuellt arbete och subjektiva bedömningar vid hanteringen av företagslån som leder till långa ledtider och olika bedömningar mellan handläggare. Detta vill programvarubolaget Vitec råda bot på med sin nya tjänst Capitex Företagslån som riktar sig mot just finansiering för företag.

– Tjänsten kommer att automatisera, digitalisera och skapa tydligare struktur vilket kommer att flytta fokus från att samla in och fylla i information om företaget till att istället kunna göra själva analysen av företaget så att ett beslut kan fattas, säger Johan Hedkvist, produktchef för Capitex Företagslån. 

Effektivisering som gynnar såväl bank som företagskund
Företaget kan fylla i merparten av det som krävs i en digital ansökan och även direkt få feedback på hur ett lån kommer påverka deras kassaflöde samt resultat- och balansräkning framåt. Det innebär att företaget själv kan dra slutsatser kring hur investeringen påverkar deras verksamhet innan de söker lånet.    

Läs mer om Vitecs företagslånslösning

Automatiserade och digitala Capitex Företagslån är enkel och intuitiv för användarna och kan anpassas efter varje banks unika behov. Med tjänsten inhämtas och sammanställs en hög andel av kreditunderlaget automatiskt. Därefter skapas framåtriktade prognoser som enkelt kan justeras och resulterar i ett färdigt kredit-pm. Ansvaret för att fylla i en ansökan och sammanställa det material som krävs för ett kreditbeslut kan med fördel till stor del även flyttas över till kunden om banken vill.

– Tyvärr läggs alldeles för mycket tid på informationsinsamling samt flyttning av den från ett ställe till ett annat. Tid som istället skulle kunna läggas på själva analysen och på att hinna träffa fler kunder och göra fler affärer, säger Johan Hedkvist.

Fördelarna med Capitex Företagslån:

  • Effektivisering – frigör tid som innebär fler kreditbeslut och mer affärer  
  • Automatisk informationsinsamling och sammanställning av kreditunderlag
  • Tydligare struktur som underlättar för såväl bank och företagskund
  • Mer fokus på framtid istället för historik i beslutsfattandet

Kontakta Vitec Finans & Försäkring här

Läs mer om Vitec Finans & Försäkring här


Affärsområde Finans & Försäkring erbjuder programvara med produktnamnet Capitex inom de tre produktsegmenten Privat-, Pensions- och Företagskalkyler. Med över 30 år i branschen har vi lång erfarenhet av att hjälpa bankerna att bygga effektiva systemstöd för att automatisera kritiska processer och ge rådgivaren ett avancerat arbetsverktyg och kunden enkla pedagogiska webbgränssnitt.

Redaktionen