SolTech Energy står bakom framgångsrika investeringar inom solenergiFör SolTech Energy har framgångarna i Kina inte låtit sig vänta med hittills 93 megawatt installerade på kunders tak. Investeringen ger 124 miljoner kronor i intäkter under en tolvmånaders period. Bolagets nya strategi, att förvärva företag i Sverige, har visat sig vara en framgångssaga med ett börsvärde som ökat rejält. Nu vill SolTech förvärva fler bolag och genomför en företrädesemission 13-29 maj.

Under första kvartalet 2019 visade SolTech upp ett resultat på 10,9 miljoner kronor och en omsättning på 56,4 miljoner kronor. Det är en kvartalsomsättning som är 3 miljoner kronor högre än 2018 års totala omsättning. Stefan Ölander, vd, berättar att den kraftiga ökningen till stor del beror på tre förvärv som genomfördes under samma tidsperiod.

– Att ha fått ombord tre bolag är något vi är stolta över. Samtidigt är vi tacksamma för att marknaden uppskattar vår nya strategi, säger Stefan Ölander.

Nu har SolTechs styrelse beslutat att göra en företrädesmission under maj 2019 för att få resurser till att satsa på och genomföra fler förvärv.

– Vi ser ljust på att förvärva bra bolag inom marknaden för solenergi, men även inom tak- och fasadbranscherna. Det är en enorm möjlighet som vi inte vill missa, fortsätter Stefan Ölander.

Läs mer om företrädesemissionen och teckna dina aktier i SolTech Energy här

Lanserar långsiktig förvärvsstrategi
Den nya förvärvsstrategin lanserades under 2018 års fjärde kvartal och redan första kvartalet 2019 förvärvade SolTech majoriteten i Nyedal Solenergi, NP-gruppen och även Swede Energy.

Arbetet med att identifiera fler potentiella företag slutar inte där, och Stefan Ölander är säker på att det är en ny men också kompletterande väg till fortsatt framgång.

– Förvärvsupplägget innefattar bland annat att delägarna i de bolag vi förvärvar får mellan 20 och 30 procent av köpeskillingen i SolTech-aktier, säger han och fortsätter:
– Det skapar en samhörighet och laganda mellan samtliga bolag i koncernen eftersom alla gynnas av affärer, oavsett var de hamnar i koncernen.

Eftersom SolTech förvärvar 51 till 75 procent av bolagen har delägarna ett stort incitament för att bolaget ska fortsätta att gå bra. Det styrs också via köpeskillingens kontanta del som delas upp i tre delar – ett dynamiskt upplägg som är lika för alla bolagen och som enligt Stefan Ölander skapar ett starkt driv att lyckas.

– För att få del två och del tre av köpeskillingen behöver omsättnings- och lönsamhetsmål nås under det första och andra året.

Sätter upp offensivt årsmål
SolTech har nu ett offensivt mål och man siktar på att gå från 2018 års 53 miljoner kronor i omsättning till 300 miljoner kronor under 2019. Ökningen ska stöttas upp från de stadigt ökande intäkterna från Kina men också från den egna produktförsäljningen och via försäljning i dotterbolag.

– Vi ser att det finns stora möjligheter till synergieffekter i vår förvärvsstrategi som kommer att påverka årets omsättning men också vinsten. Det handlar bland annat om att samordna inköp som redan gett oss bättre betalnings- och leveransvillkor från flera olika leverantörer.

– Vi tjänar också tid och pengar på samarbete inom områden som personal, lager, försäljning och marknadsföring.

Nyttja din företrädesrätt
Med ett team av engagerade medarbetare gör SolTech allt för att bidra till ett ökat aktieägarvärde – men också minskade CO2-utsläpp på ett globalt plan.

– Vi hoppas verkligen att vi kan övertyga dig om att vara med och bidra för att vi ska kunna fortsätta göra det. Att skapa värde för dels dig, men också för miljön, avslutar Stefan Ölander.

Läs mer om företrädesemissionen och teckna dina aktier här

Presenteras av 

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade och estetiska solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och privata. I koncernen ingår även de majoritetsägda dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy i Sverige.

SolTech har även en stor affärsverksamhet i Kina som är ett joint venture med det Kinesiska företaget Advanced Solar Power. Denna del av koncernen drivs i de samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (ASAB) i Sverige och Advanced SolTech Renewable Energy (ASRE) i Kina.

SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 18,000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Missa inte SolTech Energys företräddesemission med teckningsperiod 13-29 maj

Redaktionen